Siseaudit

Erasmus+: hindame kõrgelt siseaudiitorite koostöövalmidust

insight featured image
Contents

Grant Thornton Balticu riskijuhtimise ja siseauditi teenuse tiim oli kahel aastal järjest Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse Eesti riikliku büroo programmide sõltumatu auditeerija.

Sõltumatu auditi tegemine tähendas muu hulgas programmide rakendamiseks välja töötatud sisekontrollisüsteemi ja programmide finantsaruannete usaldusväärsuse kontrollimist, samuti teiste valdkondade kontrollimist, analüüsimist ja kõigele sõltumatu hinnangu andmist.

Erasmus+ on programm, mis rahastab Euroopa Liidus haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte. Programmi eesmärk on arendada riikidevahelist koostööd, avardada õpilaste ja õpetajate silmaringi ning ühendada erinevaid kultuure.

Euroopa solidaarsuskorpuse programm toetab noorteprojekte, et kujundada avatud ühiskonda, soodustada kultuuridevahelist õppimist, suurendada kodanikuaktiivsust ja kaasata erinevaid kogukondi.

Euroopa Liidu vahendite abil viib Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programme ellu haridus- ja noorteameti koosseisu kuuluv Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse agentuur.

Haridus- ja Teadusministeerium

Grant Thornton Balticust osalesid projektis riskijuhtimisteenuste juht Kai Paalberg ning nõustajad Merili Kiipus, Riin Stamm, Kristina Mjasojedova ja andmekaitse valdkonna nõustaja Indrek Keis.

Anu Peljo (haridus- ja teadusministeeriumi eurokoordinatsiooni juht), Kirsi Viikholm-Karu (Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse agentuuri kvaliteedijuht) ja Tuuli Reiljan (Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse agentuuri lepingute ja järelevalve büroo juhataja) jagasid muljeid koostööst Grant Thornton Balticuga.

Mida peate sellise koostöö puhul oluliseks?

Meie jaoks on olulisel kohal olnud koostöövalmidus ja -soov ning see oli Grant Thornton Balticu tiimil olemas. Äärmiselt oluline on ka kokkulepitud ajakava ja sellest kinnipidamine ning see, et esitatud tähelepanekud ja ettepanekud oleksid asjakohaselt argumenteeritud.  

Kuidas jäite rahule Grant Thornton Balticu tiimiga?

Kõikide auditi läbiviimisel osalenud tiimiliikmetega sujus koostöö hästi – suhtlus oli meeldiv ja täiendavate arutelude käigus said ka keerulisemad teemad vastused. Auditi läbiviimisel oli tagatud paindlikkus, arvestati töötajate teisi töökohustusi ja kättesaadavust. Grant Thornton Balticu tiimi ettevalmistus tööks oli põhjalik ning tagasiside oli konstruktiivne ja parendamisele suunatud.