Contents

Mida ühist on Mauritaanial, Kosovol, Moldoval, Iraagil, Keenial ja Kõrgõzstanil? Neid – ja kümneid teisi siirderiike – on nõustanud E-riigi Akadeemia, kes aitab sealsetel valitsusasutustel ja vabaühendustel arendada tõhusat e-riiki ning muuta paremaks demokraatlikke protsesse.

Igal aastal üle maailma töös olevad ja erinevate rahastajate toetatud suuremahulised projektid kohustavad E-riigi Akadeemiat (eGA) oma igapäevategevuses järgima organisatsiooni tegevust reguleerivaid õigusakte, samuti organisatsioonis kehtestatud sisekordasid ja protseduure nii projektijuhtimises kui ka finantsarvestuses.

Hoolimata sellest, et Eesti seadused ei kohusta eGA-t siseauditi funktsiooni looma, peab organisatsioon seda ometi väga oluliseks, sest professionaalne siseaudiitor saab anda kindlustunde, et organisatsiooni sisekontrollisüsteem toimib tõhusalt ja toetab organisatsiooni eesmärkide saavutamist. 

E-riig Akadeemia x Grant Thornton Baltic

Fotol: eGA tiim 2022. aastal, fotograaf: Egert Kamenik

Alates 2020. aastast on E-riigi Akadeemias siseauditite eest hoolt kandnud Grant Thornton Baltic eesotsas juhtiva siseaudiitori Kai Paalbergiga. eGA korraldas toona siseaudiitori leidmiseks hanke, kus lisaks kvaliteetsele teenusele oli oluline kriteerium see, et teenusepakkuja oleks rahvusvaheliselt tuntud audiitor- või konsultatsioonibüroo. „Grant Thorntoni nimi on ka väljaspool Eestit tuntud ja me ei pea partneritele selgitama, mis ettevõttega on tegemist,“ toob eGA juhatuse liige ning finants- ja haldusdirektor Aile Kullerkupp välja rahvusvaheliselt tuntud brändi eelise.

Millist väärtust annab siseaudiitor?

Senine kogemus on näidanud, et mitme tugeva teenusepakkuja seast Grant Thornton Balticu valimine oli õige otsus. Aile Kullerkupp: „Saime ruttu aru, et meil läks väga hästi, sest Kai Paalberg on oma tööga eGA-le tublisti lisaväärtust andnud. Siseaudiitor on meie jaoks algusest peale olnud hea kolleeg, kelle professionaalne pilk vaatab üle teemad, mille suhtes tahame täiendavat kindlust. Samuti oleme saanud Kai abiga mitmesuguseid protseduure ja juhendeid testida – on hea, kui vahel vaatab asjad üle sõltumatu inimene väljastpoolt organisatsiooni. Ise oleme ju sügavuti oma teemades sees ja seetõttu võib midagi olulist, mis meile tundub iseenesestmõistetav, jääda kirja panemata.“

eGA õigus- ja vastavusosakonna juht Britt Marie Jürman nõustub, et siseaudiitor on täiendav ja sõltumatu silmapaar, kellega erinevaid võimalikke lahendusi arutada ja saada kindlus, et ollakse õigel teel. Ühtlasi rõhutab Jürman et neil on Kai Paalbergiga väga usalduslik koostöö. „Küllap on organisatsioone, kus siseaudiitor võib tekitada töötajates ärevust. Meil mitte, sest näeme siseaudiitoris kolleegi ning professionaalset ja sõltumatut koostööpartnerit. Näiteks kui oma tiimis erinevaid teemasid arutame, siis sageli soovitavad kolleegid Kailt nõu küsida ning paluda temalt konsultatsiooni.“ Aile Kullerkupp lisab: „Kai on väga mitmekülgne siseaudiitor, kelle tööst on kasu eGA tegevuste planeerimisel.“

Kullerkupp nendib, et olulist lisaväärtust annab ka see, et Grant Thornton Balticu siseaudiitoritel on suur kogemus erinevate organisatsioonidega, sh riigiasutustega töötamisel, nii et nad on näinud mitmesuguseid praktikaid ja lahendusi. Samuti on nad auditeerinud struktuurifondidest rahastatud projekte.

Grant Thornton avas oma uksed

Siseaudiitoriga koostööst rääkides toob Aile Kullerkupp näite eGA projektide finantsarvestusega seotud põhimõtete ühtlustamisest. „Tekkis vajadus ühtlustada praktikat, mis puudutas erinevate projektidega seotud kulude arvestamismetoodikat. Esmalt töötasime ise välja metoodika üldpõhimõtted ning palusime siseaudiitoril hinnata selle metoodika asjakohasust ja vastavust erinevate rahastajate nõuetele ning parimatele praktikatele.

Eriti tore oli see, et Grant Thornton Baltic avas selle protsessi käigus sõna otseses mõttes oma uksed, sest Kai tutvustas meid oma raamatupidamise osakonna inimestele, kes viisid end meie asjadega kiiresti kurssi ja nõustasid väga professionaalselt. Nad olid väga avatud ja see teebki Grant Thorntoni unikaalseks, et kliendi heaks panustavad vajadusel ka teised osakonnad,“ leiab Aile Kullerkupp.

Britt Marie Jürmanile meenub juhtum, kui eGA nõukogult tuli siseaudiitorile vastavuskontrolli puudutav ülesanne, mis ei olnud küll suuremahuline töö, kuid nõudis kiiret reageerimist. Iseenesest ju tavaline siseaudiitori töö, aga eriliseks tegi selle asjaolu, et aasta tööplaanis polnud seda kokku lepitud. „Hoolimata sellest, et Kai oli parasjagu ülihõivatud, ei öelnud ta, et hakkab asjaga tegelema paari kuu pärast, vaid asus kohe tegutsema ning tegi töö korrektselt ja õigeks ajaks ära. Operatiivne reageerimine ja kliendi soovidega arvestamine on meie jaoks suur väärtus,“ kinnitab Jürman.

Iseloomustamaks eGA koostööd Kai Paalbergiga, mainib Aile Kullerkupp, et see on professionaalne, kollegiaalne ja mõistev. „Viimase all pean silmas seda, et Kai saab aru, milline on meie organisatsioon ja selle eripärad ning me oleme ühel lainel.“ Britt Marie Jürman toob välja veel ühe tahu. „Lisaks professionaalsusele iseloomustab Kaid see, et teda siiralt huvitab, kuidas kliendil läheb. Kai tahab luua kliendi jaoks väärtust ja olla tema jaoks olemas.“ Aile Kullerkupp tõmbab otsad kokku: „Oleks siseaudiitorite seas vaid rohkem Kaisid!“

Foto_Kai Paalberg_Grant Thornton Baltic_Meie inimesed.png

Kai Paalberg, Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste valdkonna juht ja juhtiv siseaudiitor

Siseauditid E-riigi Akadeemias (eGA)

Eesti seaduste järgi pole eGA jaoks siseauditi funktsioon kohustuslik, kuid sihtasutus on otsustanud siiski selle loomise kasuks. eGA on läbinud Euroopa Komisjoni sambapõhise hindamise (Pillar Assessment) ning tunnistatud Euroopa Komisjoni usaldusväärseks partneriks, kellele on usaldatud suuremahuliste projektide läbiviimine. Seetõttu on sõltumatu siseaudiitori olemasolu eGA-s oluline ka Euroopa Komisjoni seisukohast.

Grant Thornton Balticu siseauditid eGA-s: varasemate siseauditi tööde soovituste elluviimise seire, nõustamine riskide juhtimise teemal, erinevad nõuandvad ning kindlustandvad tööd projektijuhtimise ja finantsjuhtimise valdkonnas ning  kiireloomuline vastavuskontrolli puudutav tööülesanne nõukogult.

E-riigi Akadeemia tegemisi saab jälgida siin:

linkedin_purple_8855_0.png

facebook_purple_8822_0.pngtwitter_purple_8927_0.png

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.