article banner
Grant Thornton

15 aastat Emajõe Ateenas

Tänavu on meil taas põhjust sünnipäevatorti süüa: möödub 15 aastat Grant Thornton Balticu Tartu kontori avamisest. Kuid aeg on edasi läinud ning tekib küsimus, kas nutiajastul, mil info liigub e-posti ja pilveteenuste kaudu, on füüsilise kontori olemasolu üldse oluline?

Raili Ilves

Meie kliendisuhete haldur ja finantsnõustaja Raili Ilves kinnitab, et see on väga oluline! „Hoolimata Skype’ist, digiallkirja andmise võimalusest ja konverentskõnedest hindavad kliendid väga silmast silma kohtumisi. Jah, asjad saab aetud tehnoloogilisi võimalusi kasutades, kuid inimlik side kaob niimoodi ära. Seetõttu leiavad paljud meie kliendid spetsiaalselt aega, et personaalselt kohtuda, sest nii on palju parem suhelda ja asju arutada,“ jagab Raili kogemust.

Kas juhtub ka seda, et kliendikohtumisel tuleb jutuajamise käigus esile teemasid, millele varem mõeldud pole ja sellest võrsub täiendav koostöö?

Seda juhtub tõesti.  Hiljuti oli mul juhus, kui kohtusin meie raamatupidamise kliendiga lepingu pikendamiseks. Seda oleks saanud teha ka e-posti teel, kuid otsustasime siiski kokku saada. Vestluse käigus selgus, et neil on tänavu ees ootamas väga suure projekti elluviimine ja me saame neile abiks olla. Nii et juhustel ja julgel pealehakkamisel on kliendisuhetes suur roll.

Me oleme Tartus võtnud suuna, et kohtume klientidega silmast silma vähemalt korra aastas, sest aasta jooksul võib paljugi muutuda. See, mis praegu pole murekoht, võib aasta pärast põhjustada peavalu. Meie nõustajad oskavad selliseid olukordi ennetada, et peavalu ei tekikski. Seetõttu ootame oma kliente rõõmuga meie Tartu kontorisse külla, kuid kohtume väga hea meelega ka klientide juures, sest meil on huvitav kohapeal näha, mida ja mil moel kliendi ettevõttes tehakse.

Muutustest rääkides on küllap ilmselge, et ka ettevõtjate vajadused on võrreldes 10–15 aasta taguse ajaga muutnud. Mida ettevõtjad tänapäeval vajavad?

Üks sellistest teemadest on näiteks IT-maailm ja sellega seonduvad riskid. Klientidega suheldes tuleb järjest enam esile ka see, et lisaks tavapärasele raamatupidamisele või palgaarvestusele vajavad nad nõustamist. Kõige rohkem vajatakse maksunõu, näiteks erisoodustuse teemal, või tekitavad piiri taha laienedes küsimusi sealsed maksuteemad, näiteks käibemaks. Teisel kohal on huvi töökorralduse reeglite ja töölepingute kohta, sest seadused muutuvad selles vallas üsna tihti. Töötajatega seonduvad teemad on muidugi väga olulised kõigi ettevõtete jaoks. Küsitakse, kuidas olla ahvatlev tööandja, mil moel efektiivselt värvata ning olemasolevaid töötajaid hoida ja motiveerida. Huvi on sellegi vastu, kuidas ehitada üles toimiv juhtimisstruktuur – millised peaksid olema kompensatsioonipaketid, kuidas töötajaid igapäevatöös toetada jne. Üle ja ümber ei saa ka riskijuhtimisest, mis on rahvasuus tuntud rohkem andmekaitse ja siseauditina, aga riskijuhtimise temaatika on tegelikult palju laiem.

Oluline on ka see, et 1990. aastatel ettevõtteid asutanud inimesed tahavad rahulikumat elu elama hakata ja otsivad võimalusi ettevõtte müümiseks. Teised jällegi soovivad kasvamiseks mõne konkurendi omandada. Nii et ostu- ja müügitehingute nõustamine, ettevalmistamine, ettevõtete hindamine – kõik need on teemad, mis on praegu väga aktuaalsed.

Grant Thorntoni Tallinna kontoris töötab 77 inimest, Tartus aga kümmekond. Kas see tähendab, et kõik Grant Thorntoni teenused pole Lõuna-Eesti ettevõtjatele kättesaadavad?

Lõuna-Eesti ettevõtjad ei jää millestki ilma. Raamatupidamine, riskijuhtimine, finants-, maksu- ja õigusnõustamine jpm on meil alati olemas. Grant Thorntoni põhimõte on panna meeskond kokku vastavalt kliendi vajadustele, olenemata sellest, kas klient asub Tallinnas, Tartus või Võrus. Nii et kui meie Tartu kontoris ei ole mõnda vajalikku spetsialisti, ei jää töö tegemata, sest teeme tihedat koostööd oma Tallinna kontori kolleegidega. Sobivad meeskonnad aitavad kokku panna meie Tartu meeskonna grupijuhid Kaisa Kure ja Deiwi Aru, kelle õlul on ka töö planeerimine ja juhtimine. Töökorralduse mõttes on oluline ka see, et iga kliendiga tegeleb Grant Thorntonis mitu inimest, et ei tekiks olukorda, kus näiteks meie raamatupidaja haigestumisel või puhkusel olles  jääb kliendi ettevõttega töö seisma.

Grant-Thornton-Baltic-Tartu-tiim 560x400px.png

Meie klientide seas on nii kohalikke väiksemaid ettevõtteid kui ka Põhjamaades tegutsejaid ja kaugematel turgudel kanda kinnitanud ettevõtjaid. Näiteks on meie pikaajaline klient Eesti kapitalil põhinev perefirma OptiPRO, kellele kuulub üle Eesti tegutsev Pro Optika kauplustekett. Samuti töötame avaliku sektoriga: teaduskeskus AHHAA on siinkohal hea näide.
Sageli on Eesti ettevõtjate töömahud välisriikides nii suured, et neil tuleb vastavalt seadusele oma äritegevus välisriigis registreerida ning kogu asjaajamine, sh maksude maksmine käivad kohalike reeglite järgi. Meie saame ettevõtjaid ka sel juhul nõustada, sest Grant Thorntonil on koostööpartnerid enam kui 130 riigis. Hea näide meie Lõuna-Eesti klientide piiriülesest tegevusest on põllumajandusfirma Baltic Vianco, kel on tütarettevõtted Lätis ja Leedus.

Viimasel ajal korraldate aktiivselt klientidele seminare ja kuulu järgi on need populaarsed. Miks?

Tõepoolest teeme aktiivselt seminare nii Tartus kui ka Tallinnas. Valime alati aktuaalsed teemad ning hoiame osalejate arvu üsna väikesena, et tekiks võimalus nii esinejalt küsimusi küsida kui ka teiste osalejatega kogemusi vahetada. Meie Riia tänava kontori seminariruum mahutab 10–12 inimest, kuid vajadusel saame samas majas suurema ruumi rentida. Tallinna kontori seminariruum mahutab kuni 40 inimest, mida on tegelikult päris palju.

Sel kevadtalvel olid näiteks meie andmekaitse ja tööõiguse seminarid puupüsti täis. Kahtlemata on siin roll meie juhtival õigusnõustajal Kristel Tiitsil, kes on väga hinnatud esineja tööõiguse teemadel, samuti andmekaitse spetsialistil Maili Tormal, kes tunneb peensusteni andmekaitseteemasid. Meilt on võimalik tellida ettevõttesse sisekoolitusi – neid teeme peamiselt andmekaitse, tööõiguse ja maksude teemal.

Lõpetuseks ka üks isiklik küsimus. Sa tulid Grant Thorntonisse tööle vähem kui aasta tagasi – mis oli see, mis Sind Grant Thorntoni puhul kõnetas?

Mulle avaldas muljet, et Grant Thorntoni pakutavate teenuste valik on nii lai, et ei leidu klienti, kellele meie pakutavast midagi ei leiaks. Me suudame igale ettevõttele igas tema eluetapis vajalikke teenuseid pakkuda – olgu siis tegemist alles alustava, kiiresti kasvava või juba küpse ettevõttega. Seda näitab ka meie klientide profiil.

Olles juba mõnda aega töötanud, saan öelda, et mulle meeldivad oma töös näiteks raskemat sorti läbirääkimised, kus peame konkureerima teiste teenusepakkujatega. See „sunnib“ mind tõsiselt argumenteerima ja välja tooma kliendile väärtust loovaid asjaolusid, ja kui klient otsustab meie kasuks, on rõõm suur! Eks aitab ka see, et mul on kuraasi võib-olla rohkem kui mõnel teisel.

Huvitav on ka see, et kuigi puutun oma töös kokku väga erinevate ettevõtetega, vajavad olenemata ettevõtte suurusest või tegevusalast lahendamist üsna samad kitsaskohad. Just neid lahendusi me oma meeskonnaga pakumegi. Ja meie meeskond on kindlasti üks põhjuseid, miks alati rõõmsa meelega tööle tulen – meil on Tartus väga ühtehoidev tiim, nagu suur pere. Kõik tunnevad kõiki ja meil on koos tore nii tööl kui ka peale tööd.