article banner

Finantsjuhi teenus

Finantsjuhi teenust on mõistlik kasutada ettevõtetel, kel finantsjuhi ametikoha loomine pole majanduslikult otstarbekas, kuid aeg-ajalt tekib vajadus professionaalse finantsjuhi järele.

Seda teenust kasutades on tagatud, et Teie ettevõtte majandustegevusel hoiab silma peal professionaal, kuid samas jäävad kulud mõistlikuks, sest teenuse eest maksate ainult siis, kui seda vajate.

  • aitame koordineerida eelarve protsessi, koostada eelarveid ja nende täitmise aruandeid
  • aitame koostada finantsprognoose
  • koostame kliendi juhiste põhjal finantsnäitajate aruandeid ja aitame teha finantsanalüüse
  • aitame koostada rahavoogude prognoose ja jälgime nende täitumist
Artikkel

Finantsjuht kui ettevõtte digiinnovatsiooni eestvedaja

Lugege lähemalt