Finantsjuhi teenust on mõistlik kasutada ettevõtetel, kel finantsjuhi ametikoha loomine pole majanduslikult otstarbekas, kuid aeg-ajalt tekib vajadus professionaalse finantsjuhi järele.

Seda teenust kasutades on tagatud, et Teie ettevõtte majandustegevusel hoiab silma peal professionaal, kuid samas jäävad kulud mõistlikuks, sest teenuse eest maksate ainult siis, kui seda vajate.

  • aitame koordineerida eelarve protsessi, koostada eelarveid ja nende täitmise aruandeid
  • aitame koostada finantsprognoose
  • koostame kliendi juhiste põhjal finantsnäitajate aruandeid ja aitame teha finantsanalüüse
  • aitame koostada rahavoogude prognoose ja jälgime nende täitumist

Saatke oma päring

Tellige meie uudiskiri

Selleks et olla kursis majanduses toimuvaga, saada õigel ajal infot seadusemuudatustest ja olulisematest arengusuundadest maksu-, õigus- ja muudes äritegevuses olulistes valdkondades, tellige meie uudiskiri.