Üritus on lõppenud. neljapäev, 19. jaanuar 2023

Alates 01.02.2023 jõustub äriregistri seadus, kuhu viiakse üle senini äriseadustikus äriregistrit reguleerivad sätted ja ühtlasi tehakse mõningad märkimisväärsed muudatused kehtivas äriseadustikus.

Nõustamishommikul vaatame üle olulisemad muudatused. Uus regulatsioon toob eelkõige kaasa õigusselguse ja tagab e-äriregistrisse esitatavate andmete usaldusväärsuse. Peamine eesmärk on lihtsustada nii ettevõtja kui ka registripidaja tegevust, sealhulgas tagada kolmandatele isikutele õiguskindlus registriandmetele tuginemisel.

  • majandusaasta aruande esitamata jätmise puhul rakenduvad sanktsioonid
  • ühingu registrist kustutamine äriregistri poolt
  • osaühingu minimaalse osakapitali suuruse nõude kaotamine
  • osaühingu ja aktsiaseltsi netovara nõude muutmine
  • kontsernireeglite muutmine

Esineja

Kristel Tiits
Partner, õigusnõustamise valdkonna juht

Kristel tuli Grant Thornton Balticusse õigusnõustajana tööle 2008. aastal. Peagi sai temast juhtiv õigusnõustaja ja alates 2021. aastast juhib Kristel kogu õigusnõustamise valdkonda. Alates juulist 2022 on Kristel Tiits Grant Thornton Balticu partner. Kristeli põhivaldkond on töö- ja ühinguõigus. Ta on kursis tööõiguse kõige peenemate nüanssidega, alates töövaidluste lahendamisest ja lõpetades isikuandmete kaitsega ning ta oskab nõu anda nii suurtele rahvusvahelistele kontsernidele kui ka mikroettevõtetele. Ühinguõiguse valdkonnas tegeleb ta ettevõtete restruktureerimise ja omandamiste nõustamisega.

Registreerumiseks palun täitke registreerumise vorm veebis, saatke e-kiri aadressil info@ee.gt.com või helistage telefonil 626 0500.

Osalejatele saadame veebiseminari lingi päev enne nõustamishommiku toimumist.

Soovite olla kursis meie uudiste ning tulevaste koolituste ja seminaridega?