article banner
Siirdehinnad

Valmis uus juhend siirdehindade kohta

Autor: Marko Rebane

Grant Thorntonil valmis värske juhendmaterjal, mis aitab rahvusvahelistel ettevõtjatel orienteeruda erinevate riikide siirdehindade regulatsioonides.   

Rahvusvaheline maksustamine ja sellega seonduvad regulatsioonid on muutuste tuules. Need muutused on ühed olulisemad ja radikaalsemad, mida aastate vältel nähtud. Peamise tõuke sellele, miks riigid on rahvusvaheliste tehingute maksukäsitluses üha täpsemad, andis OECD nn maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastane tegevuskava (BEPS ehk base erosion and profit shifting). Seda rakendab praeguseks juba üle 100 maksujurisdiktsiooni.

Luubi all on seotud isikute vahelised tehingud

BEPS tähendab ühe tihedamat infovahetust riikide maksuametite vahel ning detailsemaid tõendamise, dokumenteerimise ja raporteerimise nõudeid hargmaistele ettevõtjatele seotud isikute vaheliste tehingute kohta. BEPSi eesmärk on tuvastada juhtumeid, kus ettevõtjad püüavad tegeleda kunstliku kasumi siirdamise ja maksuplaneerimisega. Olukorra teeb maksumaksja jaoks keerulisemaks veel asjaolu, et OECD poolt paika pandud põhimõtete rakendamis- ja tõlgendamisruumi on palju ning riigiti võib olla kehtestatud täiendavaid erireegleid või -nõudeid.

BEPSi raames välja töötatud regulatsioonide nurgakivi on põhimõte, et seotud isikute vaheliste tehingute hinnastamine peab peegeldama adekvaatselt tehingu tegelikku majanduslikku sisu ja väärtusloomet väärtusahelas (turuväärtust). Analüüsi keskmes on küsimused, kes seotud isikutest täidab kriitiliselt tähtsaid funktsioone ja võtab olulisi äririske ning kus asuvad väärtusloome seisukohast peamised varad, sh inimressurss ja otsustuspädevus.

Hea ülevaade erinevate riikide nõuetest

Grant Thorntoni globaalne siirdehindade regulatsioonide ülevaade aitab ettevõtjatel eelkirjeldatud muutustega sammu pidada. Ülevaate saab alla laadida lehe paremast servast. Grant Thorntoni spetsialistid on lahkesti valmis jagama täiendavat informatsiooni ja aitama teid siirdehindu puudutavates küsimustes: 

  • Siirdehindade analüüs – seotud isikute vaheliste tehingute hindade turuväärtuse määramine ja/või kaitsmine maksuameti ees (sh argumenteerimine ja põhistamine sõltumatute võrdlusandmete abil, kasutades spetsiaalseid andmebaase).
  • Dokumenteerimine – siirdehindade dokumenteerimisnõuete täitmine erinevates maksujurisdiktsioonides, kus klient tegutseb. Tugineme nii kohalikele teadmistele kui ka Grant Thorntoni võrgustikule üle maailma.
  • Planeerimine – rahvusvaheliselt tegutseva ettevõtte kasv või restruktureerimine annab võimaluse üle vaadata ja korrigeerida kontsernisisest siirdehindade poliitikat.
  • Tarneahela ümberkujundamine – grupi tarneahela kriitiline analüüs ja ümberkujundamine võimaldab saavutada ärilist efektiivsust.