article banner
TSD

Maksuvabastust võimaldavate asjaolude deklareerimine

Kristjan Järve Kristjan Järve

10. veebruarini 2015 tuli TSD-l deklareerida kõik asjaolud, mis võimaldavad äriühingul edaspidi teha tulumaksuvabalt aktsionäridele või osanikele väljamakseid.

Kuna uue TSD deklareerimise keskkonna tegi maksuhaldur kättesaadavaks alles 6.  veebruaril, siis  lubab Maksu- ja Tolliamet 6. veebruaril avaldatud teates  hilisemate paranduste võimalust. See tähendab, et jaanuari deklaratsiooni esitamise võimalus on veebruari lõpuni või isegi kauem, kuid viivitus tuleb kooskõlastada maksuhalduriga.  Sõltumata sellest tuleb ka varasemate perioodide vabastuste/vähenduste saldod deklareerida esimesel võimalusel.

10. veebruaril 2015 (või maksuhalduriga kokkuleppel veidi hiljem) fikseeritakse deklaratsioonis algseis (31.12.2014 seisuga) summadest, mida ettevõtjal on võimalik ettevõttest tulumaksuvabalt välja võtta. Edaspidi tuleb igakuiselt deklareerida kõik omakapitali ja maksuvabastustega seotud tehingud ehk minnakse üle tekkepõhisele süsteemile.  

Selleks on välja antud uus maksudeklaratsiooni TSD Lisa 7 vorm, millel tuleb 10. veebruariks deklareerida ka enne 2015 tekkinud maksuvabastuste või vähenduste asjaolud (saldod). Need asjaolud on:

  • üle 10% osalusega äriühingutelt saadud ning edasi maksmata dividendid
  • välismaal makstud tulumaks
  • omakapitali sissemaksete jääk.

Kuigi ettenähtud andmete jooksev deklareerimine on mõistlik eesmärk, siis muudatuse sisseviimise niivõrd lühike tähtaeg tundub ebamõistlik. Paljudel äriühingutel on pikk tegutsemise ajalugu, sh seotus erinevate ühinemiste ja jagunemistega, mida kõike tuleb deklareerimisel nüüd arvesse võtta.  

Kuigi seadusemuudatuse seletuskirjas on viidatud kõnealuste maksusoodustuste ära kadumisele tähtajaks mitte deklareerimisel, siis maksukorralduse seaduse alusel kohaldub siiski üldine kolmeaastane tähtaeg paranduste tegemiseks ka maksumaksja huvides.

Sel muudatusel on siiski ka positiivne pool. Pärast maksusoodustuste nn tekkepõhisele deklareerimisele üleminekut tekib maksumaksjatel edaspidi oluliselt ülevaatlikum pilt ettevõtte tulumaksukohustust vähendavatest asjaoludest.