Maksunõustamine

Tööandja optsiooniplaanide maksustamisest

Urzula Välb
Autor:
insight featured image
Contents

Töötajale soodushinnaga või tasuta üle antud osalus tööandja ettevõttes või tööandjaga samasse gruppi kuuluvas ettevõttes on erisoodustus. Kuigi erisoodustus on olemuselt töötaja tulu, on Eestis erisoodustuse maksukohustus tööandjal, kel tuleb tasuda ettevõtte tulumaks ja sotsiaalmaks.

Erisoodustuse maksukulu tööandjale on 66,25% erisoodustuse väärtusest, seejuures on erisoodustused isikustamata ehk ei ole maksude deklareerimisel seostatavad konkreetse töötajaga.

Osalusoptsioonidele on tulumaksuseaduses teatud tingimustel sätestatud maksuvabastus, mille alusel ei loeta erisoodustuseks vähemalt kolmeaastase täitmistähtajaga optsioone. See tähendab, et optsiooni andmise ja optsiooni aluseks oleva vara omandamise vahele peab jääma vähemalt kolm aastat.

Praktikas pakutakse töötajatele tihti motivatsioonipaketi osana liitumist grupi aktsiaplaaniga, mis üldjuhul ei võta arvesse Eesti maksusüsteemi eripära ega võimalikku maksusoodustust. Osaluse omandamine võib näiteks toimuda periooditi (nt iga aasta tagant nelja aasta vältel), mis toob Eesti tööandjale kaasa erisoodustuse maksukohustuse. Samuti toob maksukohustuse olukord, kus aktsiad on töötaja omandisse üle antud enne kolme aasta möödumist, kuid nende kasutamine on piiratud (nt töötaja ei saa enne nelja aasta möödumist aktsiaid müüa, kuid teenib nendelt dividenditulu).

Samuti rakendatakse tihtipeale nn sell-to-cover protsessi, mille mõte on katta töötaja tulumaksukohustus aktsiatulult, arvestamata asjaolu, et Eestis ei maksustata töötaja tuluna saadud aktsiaid, vaid üksnes aktsiate müümisest või vahetamisest saadud kasumit. Aktsiate saamise hetkel tekkiv hüve maksustatakse tööandja tasandil. Töötaja saab aktsiate müümisel kuluna ehk soetusmaksumusena arvesse võtta tööandja poolt erisoodustusena maksustatud summa.

Töötaja ja tööandja võivad omavahel kokku leppida ka erisoodustuse maksukoormuse jagamises või selles, et töötaja hüvitab tööandjale maksusumma. Seejuures tuleb arvestada, et erisoodustuse deklareeritav väärtus väheneb töötaja kantud kulu ulatuses ning lõppkokkuvõttes võib juhtuda, et töötaja kannab tööandjale suurema maksusumma, kui tööandja on kohustatud kandma maksuhaldurile.

Seetõttu soovitame mistahes töötajale pakutava aktsiaplaani puhul maksustamise aspektid läbi arutada kohaliku maksunõustajaga, kuna Eesti tulumaksusüsteem erineb tavapärasest süsteemist ja igal plaanil on oma nüansid, mis võivad muuta maksukäsitlust.

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.