Pakendiaudit

Tähelepanu, pakendiettevõtjad!

ContributorName(contributor, true)
Autor:
Audiitorkogu
insight featured image
Keskkonnaministeerium avaldas äsja oma seisukoha pakendiauditi nõuete asjus. Eriti puudutab see pakendiettevõtjaid, kes on 2020. aasta pakendiaruande juba pakendiregistrile esitanud.
Contents

Audiitorkogu tegi kokkuvõtte keskkonnaministeeriumi seisukohtadest. Esmalt seadusemuudatustest, mis käsitlevad audiitorkontrolli:

  • lävendit: see on pakendiettevõtjatele kohustuslik, kui pakendite kogus ületab 20 tonni aastas;
  • ulatust: audiitorkontrolli objekt on pakendiaruanne ning pakendiettevõtja ja taaskasutusorganisatsiooni finantsvõimekus;
  • vabastust: kolm aastat vabastust, kui vandeaudiitori aruanne on modifitseerimata.

Nimetatud nõuded laienevad ka 2020. aasta pakendiaruandele, kui see esitatakse pakendiregistrile alates 15. maist 2021. Lisaks näeb seadus ette, et Keskkonnaamet võib põhjendatud juhtudel nõuda pakendiettevõtja täiendavat audiitorkontrolli, kuid praegu pole infot, kas ja millal Keskkonnaamet oma laienenud õigust kasutab.

Pakendiettevõtjate ja audiitorite jaoks on põletavaim küsimus täiendavad kohustused, mis lisandusid seoses pakendiettevõtja finantsvõimekuse hindamisega. Ministeeriumi seisukoht sellega seoses on järgmine.

  • Pakendiettevõtja finantsvõimekust tuleb hinnata ka 2020. aasta pakendiaruande audiitorkontrolli puhul, juhul kui see esitatakse pakendiregistrile alates 15. maist.
  • Pakendiettevõtja on 2022., 2023. ja 2024. aastal vabastatud pakendiaruande ja finantsvõimekuse audiitorkontrollist juhul, kui ta on saanud 2021. aastal vandeaudiitorilt modifitseerimata otsuse nii oma pakendiaruande kui ka finantsvõimekuse kohta.

Mida see tähendab?

See tähendab seda, et pakendiettevõtjal, kes on 15. maiks oma pakendiaruande auditi juba lõpetanud ja aruande pakendiregistrile esitanud, ei ole kohustust sel aastal oma finantsvõimekust audiitoril hinnata lasta, kuid sellisel juhul ei kvalifitseeru ta seaduses ettenähtud tulevasele leevendusele, milleks on kolmeaastane vabastus audiitorkontrollist (modifitseerimata pakendiaruande ja finantsvõimekuse kontrolli osas). Pakendiettevõtjal on võimalik pöörduda oma pakendiaruannet auditeerinud audiitori poole ja soovi korral tellida täiendav hinnang finantsvõimekuse kohta.

Põhjalikumalt saab Keskkonnaministeeriumi seisukohaga tutvuda ministeeriumi kodulehel.

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.