article banner
Sõiduauto maksustamine

Sõiduauto omatarbe maksustamine

Autor: Tõnis Elling

KMS-is ei ole enam eraldiseisvana sõiduauto omatarvet reguleerivat sätet. Teatud erijuhtudel toimuvaid sõiduauto omatarbe juhtumeid tuleb nüüd maksustada üldise omatarbe maksustamise põhimõtte alusel. 

KMS muudatusega kaotati KMS-st sõiduauto omatarbe mõiste. KMS üldise põhimõtte kohaselt kehtib põhimõte, et kui sisendkäibemaksu mahaarvamist piiratakse, siis ei ole tarvidust ka eratarbimist käibemaksuga maksustada. Seega reeglina sõiduauto omatarbeks kasutamist ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil enam käibemaksuga ei maksustata. Selle asemel piiratakse sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust.

Ometi lubatakse taksode ja õppesõiduautode puhul (KMS § 30 lg 4 punktid 3 ja 4) sisendkäibemaksu 100% maha arvata ka juhul, kui autot kasutatakse peamiselt taksoveoks või õppesõiduks. Seega ei välistata nende sõiduautode kasutamist isiklikul ja ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil ning see eratarbimine kuulub jätkuvalt maksustamisele omatarbena.

Nüüd tekib küsimus, mille alusel seda omatarvet siis maksustada, kui sellist mõistet enam seaduses pole. Rahandusministeeriumi ja maksuhalduri selgituste kohaselt tuleb sel juhul sõiduauto omatarvet maksustada nii nagu ükskõik millise muu kauba või teenuse omatarvet. See jääb maksumaksja otsustada. Teoreetiliselt peaks omatarbe maksustatav väärtus koosnema kõigist kuludest, mis on tehtud teenuse (erasõitudeks kasutada andmine) osutamiseks. Kuidas maksumaksja neid kulusid arvutab ja kuidas maksuhaldur seda pärast kontrollib, jääb ilmselt tulevikus toimuvate vaidluste teemaks.

Kuidas välditakse topeltmaksustamist?

Käivet ei teki ettevõtluses kasutatava sõiduauto tasu eest kasutada andmisest maksukohustuslase töötajale, teenistujale või juhtimis- või kontrollorgani liikmele.

Vältimaks oma töötajatele sõiduauto tasu eest kasutada andmisel tekkiva käibemaksu tasumise kohustuse ja samal ajal sisendkäibemaksu 50% mahaarvamise piirangust tulenevat topeltmaksustamist, on käibemaksuseadusesse tehtud täiendus.

KMS § 4 täiendati punktiga 8. Muudatuse kohaselt ei teki käivet ettevõtluses kasutatava sõiduauto tasu eest kasutada andmisest maksukohustuslase töötajale, teenistujale või juhtimis- või kontrollorgani liikmele. Ehk siis, kui töötaja hüvitab arve alusel tööandjale eratarbimise kulud, siis see ei ole tööandja jaoks käive ja seda KMD-l ei deklareerita. Samal ajal välistab kulude hüvitamine erisoodustuse tekkimise tulumaksuseaduse tähenduses.