article banner
Siirdehindade dokumentatsioon

Vaata siirdehinnad ja dokumentatsioon igal aastal üle

Kristjan Järve Kristjan Järve

Paljudel ettevõtetel kerkib koos mulluse majandusaasta aastaaruande koostamisega päevakorda seotud isikute vaheliste tehingute kajastamine.

Äriregistrile esitatud aastaaruandes piisab, kui seotud isikute lisas on esitatud ettenähtud käivete statistika. Maksuhaldur ootab kõikide oluliste seotud tehingu liikide osas detailsemat informatsiooni. Ennekõike puudutab see tehingu tingimusi ja hinnakujundust ning tõendeid tehingu turuväärtusele vastavuse kohta. Seetõttu peaksid kontsernid ja muud seotud isikute ühendused regulaarselt igal aastal üle vaatama ja värskendama oma siirdehindade dokumentatsiooni.

Seda  tuleks teha isegi juhul, kui siirdehindade dokumentatsioon on varasemast perioodist juba olemas. Tänane ärimaastik muutub ja areneb kiiresti ning aastaid tagasi läbimõeldud ja dokumenteeritud käsitlus ei pruugi enam vastata tänastele seotud tehingute liikidele ning tingimustele või kajastada vahepeal organisatsioonis ja selle juriidilises struktuuris toimunud muudatusi. Halvima stsenaariumi korral võib aegunud siirdehindade dokumentatsioon kaasa tuua maksuotsuse.

Kui mõni seotud isikute vaheliste tehingutega kokku puutuv organisatsioon ei ole veel nõuetekohast siirdehindade dokumentatsiooni koostanud, tuleks see projekt kindlasti lähiajal ette võtta. Maksustamisperioodiks on Eestis küll kalendrikuu, aga praktikas aktsepteerivad maksuhaldurid ka üks kord aastas tehtavaid muudatusi.

Kui esialgne töö on tehtud ja siirdehindu puudutav dokumentatsioon on välja töötatud, ei ole iga-aastane andmete uuendamine enam nii aeganõudev ega sisseostmise korral ka kallis töö.

Sageli on võrdlusandmete uuendamise (turuväärtusele vastavuse tõendamise) tarbeks võimalik kasutada selleks spetsiaalselt loodud rahvusvahelisi andmebaase – näiteks ärivaldkondade kasumimarginaalide ja litsentsitasude ning muu intellektuaalse vara turuväärtuse testimise puhul.

Üheks tuntumaks andmebaasiks on Bureau van Dijk’i hallatav TP Catalyst. Seda andmebaasi kasutavad aktiivselt ka Baltikumi maksuhaldurid. Ka Grant Thortnton Rimessi maksunõustamise osakonnal on sellele andmebaasile ligipääs ja vajadusel aitame meelsasti oma kliente nii siirdehindade dokumentatsiooni koostamise kui  ka uuendamise juures.

Täiendava info saamiseks palume pöörduda meie maksunõustamise osakonna poole e-posti aadressil tax@ee.gt.com