Kliendilugu

Primero Finance: siseaudiitori valik läks täkkesse

insight featured image
Contents

„Meie koostöö Grant Thornton Balticu siseaudiitoritega on kestnud alates 2016. aastast ja on selge, et oma valikuga panime täkkesse,“ kinnitas Primero Finance OÜ tegevjuht Marti Küttis.

Aastal 2013 asutatud Primero Finance kuulub rahvusvahelisse Eleving Groupi ja on finantstehnoloogia ettevõte, mis tegeleb nii sõidukite ostmiseks kui ka sõidukite tagatisel laenude andmisega. Ettevõtte kliendid on peamiselt eraisikud. Seadusest tulenevalt on Primero Finance krediidiandja, kellele siseauditi tegemine on kohustuslik. Kuid ka siis, kui seadusjärgset kohustust ei oleks, kasutaks Marti Küttis siseaudiitori teenuseid. „Ma näen meie koostöös väärtust loovat partnerlust, mitte tüütut kohustust,“ põhjendas Küttis.

Tähelepanu ka detailidele

Tema sõnul saab ettevõte siseaudititest kasu mitmel viisil. „Pikalt valdkonnas ja ettevõttes sees olles tunduvad mingid asjad nii lihtsad ja loogilised, et parandamist vajavad nüansid võivad jääda märkamata, kuid siseaudiitori värske pilk suunab meid teemasid teise nurga alt vaatama. Teiseks on siseaudit suurepärane viis saada kinnitust sellele, et teeme oma tööd hästi ja tööprotsessid vastavad seadusandlusele ja sisekordades kirjapandule,“ kirjeldas Marti Küttis siseaudiitorite tööst saadavat lisaväärtust.

Samas ei tähenda eelmainitu, et siseaudiitorid ei tooks välja parendamisvõimalusi. „Rahapesu ja terrorismi tõkestamise regulatsioonid muutuvad pidevalt. Kui meil sel teemal siseaudit tehti, saime siseaudiitorilt väga häid näpunäiteid ja asjakohast nõu, kuidas muuta näiteks riskiisu ja riskihinnangute dokumente,“ tõi Marti Küttis näite. Ta kinnitab, et Grant Thornton Balticu siseaudiitorid on alati väga põhjalikud ja pööravad tähelepanu ka detailidele. „Näiteks vaadatakse üle sisekorrad ja kui neis on mõni lause, mis pole üheselt mõistetav, toovad siseaudiitorid selle välja ja saame kirjapandut täpsemaks muuta,“ kirjeldas Küttis.

Värske pilk väljastpoolt

Tavapäraselt tehakse Primero Finance’is aastas üks siseaudit ja üks varasema siseauditi soovituste järgimise seire. Siseauditi teema valikul lähtutakse mitmest aspektist. Näiteks kui mingis valdkonnas on regulatsioone muudetud, saab siseaudiitori abil veenduda, et ettevõttes on uusi reegleid peensusteni arvesse võetud, või tellitakse siseaudit töölõigule, mille puhul tuntakse, et vaja oleks värsket kõrvalpilku.

Marti Küttis iseloomustab Grant Thornton Balticu siseaudiitorite tiimi professionaalse, usaldusväärse ja konstruktiivsena. „Töö on väga hästi juhitud ja korraldatud. Siseauditite teemad ja ajakava on paigas, teame alati, millal ja kuidas midagi tehakse. Ka omavaheline suhtlus on väga meeldiv, eks mõlemad pooled pingutavad hea tulemuse nimel,“ möönis Marti Küttis.

Grant Thornton Balticu siseauditite teemad Primero Finance OÜ-s: krediidi andmine, sh vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimine; isikuandmete töötlemine ja kaitse; riskide hindamine; siseauditi-alase dokumentatsiooni ülevaatus; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine; võlamenetluse protsessi audit.

Siseaudiitorite tiimis on Kai Paalberg, Merili Kiipus, Riin Stamm ja Kristina Mjasojedova.