article banner
IBR

Populistide esilekerkimine hakkab majandust mõjutama

Euroopa majanduses on head ajad. Kuid pole head halvata – populistlike liikumiste kasvav populaarsus on fakt, mida ettevõtted ei saa tulevikuplaane tehes ignoreerida.

Grant Thorntoni tänavu I kvartalis tehtud uuringu* tulemustest selgub, et Euroopa ettevõtjate optimism on viimase 15 aasta kõrgeimal tasemel. Siiski küsiti uuringus osalenud ettevõtjailt ka seda, mis nende meelest võib hakata äri kasvu takistama ning kujuneda seega ohuks majanduse stabiilsusele. Viiendik vastanuist leidis, et suurim oht Euroopa Liidu stabiilsusele peitub populistlike parteide aina suuremas esilekerkimises.

Pole raske mõista, miks ettevõtjad seda välja toovad. Austrias tulid 2017. aastal võimule parempopulistlik Vabaduspartei ja konservatiivne Rahvapartei. Hispaaniat lõhestab Kataloonia iseseisvuse küsimus. Poolas on võimul populistlik Õiguse ja Õigluse partei. Selline tendents süvendab ettevõtjate hirmu, et populistlikud poliitikud suunavad oma riikide arengut suunas, mis ei pea oluliseks piiriülest vabakaubandust, kuid tahab piirata kvalifitseeritud välistööjõu sissetoomist.

28 miinus 1

Teine ebakindlust tekitav asjaolu on Brexit. Peaaegu pooled ettevõtjad usuvad, et Brexit viib kahetasandilise Euroopa Liidu tekkimiseni. Samas leiab viiendik, et Brexitil pole Euroopa Liidule mingit mõju. Üldjoontes leiab enamik ettevõtjaid, et ka pärast Brexitit on oluline Euroopa riikide edasine majanduslik integratsioon (65%), eriti tähtsustab seda Poola, kus suisa 82% ettevõtjaist peab majanduslikku integratsiooni oluliseks.  Muide, Poolast on Euroopa äriringkondades kujunemas oluline ja mõjukas liige. Maailmapank ootab tänavu Poola majanduskasvuks 4,2% ja tööpuudus püsib seal madal. Lisaks on Poola oluline transpordikoridor Ida- ja Lääne-Euroopa vahel, mille infrastruktuuri arendamiseks on  Euroopa Liit andnud miljardeid eurosid.

Mis saab edasi?

Populism tõstab pead, Brexit saab varsti teoks ja mõne aasta pärast algab Euroopa Liidu uus eelarveperiood, kus panustajaid on vähem, kuid kohustusi on rohkem (näiteks tuleb suuremat rõhku panna turvalisuse tagamisele): see kõik viitab, et ajad on taas  heitlikud. See nõuab ettevõtjatelt paindlikkust ja oskust ette näha erinevaid tulevikustsenaariumeid. Tähtis on, et lisaks plaanile A ja B oleks tagataskus ka C. Ning miks mitte ka D. 

Artiklis viidatud uuring on Grant Thornton International Business Report (IBR), mis annab kord kvartalis ülevaate 35 riigi ettevõtjate ootustest riigi majanduse ja oma ettevõtte käekäigu suhtes. Viimased andmed koguti rohkem kui 2500 ettevõtte juhilt 2018. aasta veebruaris ja märtsis.