insight featured image

Finantsaruannete koostamine vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele (IFRS, International Financial Reporting Standards) on keeruline. Igal aastal avaldatakse uusi standardeid ja muudatusi, mis võivad oluliselt mõjutada finantsaruannete esitamist.

Grant Thornton Internationali (GTIL) liikmesfirmadel on laialdased teadmised IFRS-i põhiste finantsaruannete ja nende koostamise kohta. Hea meelega jagame oma teadmisi Teiega – avaldame 2021. aasta IFRS-i konsolideeritud finantsaruannete näidised.

Ingliskeelsed näidisfinantsaruanded põhinevad väljamõeldud konsultatsiooni-, teenindus- ja jaemüügiettevõtte Illustrative Corporationi ning selle tütarettevõtete tegevusel ja tulemustel.

Siiski tuleb tähele panna, et IFRS finantsaruannete vorm ja sisu sõltuvad alati aruandva üksuse tegevusest ja tehingutest. Meie eesmärk nende näidisfinantsaruannete koostamisel on illustreerida üht võimalikku lähenemisviisi finantsaruandlusele, mida rakendab üksus, kes teeb tehinguid, mis on tüüpilised paljudes sektorites. Kuid nagu kõigi seda tüüpi väljaannete puhul, ei saa ka meie näidisfinantsaruanded ette näha kõiki võimalikke tehinguid. Seetõttu ei saa neid alati eeskujuks võtta.

Näidisfinantsaruandeid on uuendatud, et kajastada IFRS-i muudatusi, mis jõustuvad 31. detsembril 2021. Arvesse ei ole võetud ühtegi uut arengut pärast 31. oktoobrit 2021.