Contents

Alates 1. juulist 2021 on tulumaksuseaduses lisaks mõistele „madala maksumääraga territoorium“ tekkinud ka mõiste „koostööd mittetegev jurisdiktsioon“. Muudatus on seotud Euroopa Liidu kaitsemeetmetega, mille eesmärk on vältida maksudest kõrvalehiilimist tehingutes nn maksuparadiisides asuvate äriühingutega.

Kehtima hakkab uus mõiste

Kuna mõisted on oma sisult sarnased, ei rakendata neid paralleelselt, vaid alates 1. juulist 2021 on tulumaksuseaduse juriidilise isiku maksustamise sätetes asendunud madala maksumääraga territooriumi mõiste koostööd mittetegeva jurisdiktsiooni omaga. Alates 1. jaanuarist 2022 kehtib uus mõiste ka füüsilistele isikutele (füüsiliste isikute puhul on maksustamisperiood kalendriaasta, seetõttu kehtib neile muudatus uue aasta algusest).

Füüsilise isiku puhul tuleb tema kontrolli all oleva madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku kasum deklareerida vormil MM ja tasuda sellelt tulumaks. Juriidiliste isikute puhul toob koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis asuvale äriühingule teenustasude maksmine kaasa tulumaksu kinnipidamise kohustuse ja teatud väljamaksetelt ettevõtte tulumaksu tasumise kohustuse. Samuti ei ole võimalik kasutada maksuvabastust dividendidele, mis on saadud koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis asuvast äriühingust.

Maksumaksjate elu läheb lihtsamaks

Maksumaksjate jaoks teeb muudatus maksureeglite rakendamise tunduvalt lihtsamaks. Kui madala maksumääraga territooriumi mõiste puhul pidi maksumaksja ise kindlaks tegema, kas tegemist on territooriumiga, kus ei ole kehtestatud juriidilise isiku teenitud või jaotatud kasumilt võetavat maksu või kus sellise maksu suurus on väiksem kui 1/3 Eesti tulumaksust, ning lisaks kontrollima, ega vastav territoorium ei ole vaatamata madalale maksumäärale ikkagi nn valges nimekirjas, siis koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide kohta on EL koostanud nimekirja, millest maksumaksja lähtub.

Nimekirja uuendatakse kaks korda aastas: veebruaris ja oktoobris. Oktoobri seisuga kuuluvad koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide loetellu Ameerika Samoa, Fidži, Guam, Belau, Pakistan, Samoa, Trinidad ja Tobago, USA Neitsisaared ja Vanuatu.

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.