article banner
Tulumaksuseaduse muudatus

Viimane aeg kasutada uuest aastast kaduvaid maksusoodustusi

1. jaanuarist 2015 tunnistatakse kehtetuks tulumaksuseaduses pikalt kehtinud maksusoodustused. Seega oleks neil äriühingutel, kes on tegutsenud enne aastat 2000, kasulik heita pilk minevikku ning võimaluse korral veel 2014. aasta jooksul kasutada kasutamata jäänud maksusoodustusi dividendide väljamaksmisel või omakapitalist väljamaksete tegemisel. Vastasel korral need soodustused aeguvad.

Millistel äriühingutel on võimalik veel enne 01.01.2015 kasutada üleminekusätetest tulenevaid maksusoodustusi?

  • Äriühing, kes ei ole alates 2000. aastast maksudeklaratsiooni vormi TSD lisa 7 veel esitanud ja kellel on enne 2000. aastat tasutud dividendi tulumaksu kasutamata jääk. Kuni 2000. aastani kehtinud tulumaksusüsteemi kohaselt maksustati nii äriühingute kasum kui ka väljamakstud dividendid. Väljamakstud dividendisummalt tasutud tulumaksu võis hiljem maha arvata kasumilt arvestatud tulumaksust. Seega kui äriühing on enne 2000. aastat maksnud dividende ja neilt ka tulumaksu, kuid dividendilt makstud tulumaksu ei ole varem ära kasutatud, siis nüüd on viimane aeg seda teha, sest 2015. aastast pole see enam võimalik.
  • Äriühing, kellel on aastate 1994–1999 jaotamata kasumit, mida ei ole siiani lõpuni välja makstud.  Selline äriühing saab 2014. aasta jooksul väljamakstud dividendide maksukohustuse vähendamiseks kasutada koefitsient k-d. Maksusoodustuse kasutamiseks tuleb maksuhaldurile esitada kuni 31.12.2010 kehtinud vorm TSD lisa 7 tabel 1.
  • Äriühing, kes ei ole kasutanud enne 2003. aastat teiselt äriühingult üle kantud tulumaksu mahaarvamise õigust. Alates 01.01.2015 kaotavad vormi TSD lisa 7 read 5 ja 6 kehtivuse ja reale 13 nn tulumaksu enammakset ei kanta, mistõttu tuleks seda õigust kasutada dividendide väljamaksmisel tasumisele kuuluva tulumaksu vähendamiseks 2014. aasta jooksul.
  • Äriühing, kellel on kasutamata vanade tasaarvestusmeetodite rakendamist puudutavad sätted:

o   Äriühing, kes sai teiselt residendist äriühingult dividende perioodil 1.02.2003-31.12.2004 ja saaja osalus temale dividende maksnud äriühingus oli vähemalt 20% ning

o   äriühing, kes on saanud kuni 31.12.2004 mitteresidendilt maksustatud dividendid või oli dividendi aluseks olev kasumiosa välisriigis maksustatud ning äriühingule kuulus dividendi väljamaksmise ajal vähemalt 20% mitteresidendist äriühingu aktsiatest, osadest või häältest.

Maksusoodustuse kasutamiseks tuleb äriühingul täita kuni 31.12.2009 kehtinud vormi TSD lisa 7 vastavalt tabel 2a või 4 (paberkandjal).