article banner
Maksumuudatused

Olulisemad maksumuudatused 2016

Kristjan Järve Kristjan Järve

Alates 1. jaanuarist 2016 ning edaspidi jõustub erinevaid seadusemuudatusi, mis avaldavad ühel või teisel viisil mõju nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. Alljärgnevalt leiate kokkuvõtte olulisematest maksumuudatustest.

Muudatused tulumaksuseaduses

 • Üldist maksuvaba tulu suurendatakse järk-järgult: 2016. aastal 2040 euroni (170 euroni kuus), 2017. aastal 2160 euroni (180 euroni kuus), 2018. aastal 2280 euroni (190 euroni kuus) ja 2019. aastal 2460 euroni (205 euroni kuus) aastas.
 • Pensionide täiendav maksuvaba tulu kasvab 225 euroni kuus (395-eurone pension on maksuvaba).
 • Laste ülalpidamisega seotud täiendav maksuvaba tulu seotakse lahti üldise maksuvaba tulu määrast ja fikseeritakse tänasel tasemel: 1848 eurot aastas (154 eurot kuus).
 • Maksustatavast tulust lubatud mahaarvamiste kogusumma väheneb 1200 eurole (praegu 1920).
 • Annetuste soodustamiseks loobutakse annetuste mahaarvamise täiendavast viieprotsendilisest piirmäärast.
 • Kaotatakse hobikoolituse ja autokooli kulude tulumaksusoodustus täiskasvanutele. Taseme- ja täienduskoolitusega seotud kulusid ja noorte huviharidusega seotud kulusid saab endiselt maha arvata.
 • Maksustatakse 80% füüsilise isiku eluruumi üürilepingu alusel saadud tulust (20% üüritulust saab üürimisega seotud kulude katteks tuludeklaratsioonis maha arvata).
 • Suurendatakse välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära lähetuse esimese 15 päeva eest 50 euroni. Kui lähetus kestab üle 15 päeva (või on samas kalendrikuus mitu lähetust), siis edasiste päevade eest on päevaraha maksuvaba piirmäär jätkuvalt 32 eurot.

Muudatused sotsiaalmaksuseaduses

 • Sotsiaalmaksu määr langeb alates 1. jaanuarist 2017 32,5%-ni (sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa langeb 13%-lt 12,5%-le) ning alates 1. jaanuarist 2018 on maksumäär 32% (ravikindlustuse osa 12%)

Muudatused tööturuteenuste ja -toetuste seaduses

 • Seaduse eesmärk on tööturu elavdamisega majandust kasvatada ja suurendada madalapalgalise töötaja sissetulekuid üks kord aastas makstava tagasimaksega.
  • Tagasimakset saab taotlema hakata 2017. aastal üksikisiku tuludeklaratsiooni esitades.
  • EMTA teeb tagasimakse hiljemalt 1. juuliks.
  • Tagasimakse määramisel võetakse aluseks 2016. aasta andmed.
 • TSD-le tuleb uus lahter tööaja kohta, mida peab täitma ka siis, kui väljamakset ei tehta, sest sellest sõltub madalapalgalise tagasimakse. Tagasimakse arvutamise määr kehtestatakse riigieelarvega, võttes arvesse elatusmiinimumi ja kuutasu alammäära.

 Muudatused käibemaksuseaduses

 • Kuni 2016. aasta 20. jaanuarini on maksukohustuslasel õigus kajastada käibedeklaratsiooni lisal arvete summad summeerituna tehingupartnerite kaupa.
 • Majutusteenuse ning majutusteenuse koos hommikusöögiga käibemaksumäär tõuseb 9%- lt 14%-le alates 2017. aastast.

Aktsiisimäärad

 • Alkoholi aktsiisimäärasid tõstetakse tuleval aastal 10% pealt 15% peale ning 2019 ja 2020 aastal veel täiendavalt 10% võrra.
 • Sigarettide ja suitsetamistubaka aktsiisimäärasid tõstetakse 2016–2018 8% võrra ning aastatel 2019 ja 2020 10% võrra. 2016. aasta aktsiisitõus lükkub ettevõtjate soovil samale ajale tubakadirektiivi jõustumisega – 01.06.2016.