article banner
Maksumuudatused

Olulisemad maksumuudatused 2014 ja 2015

Autor: Tõnis Elling

Sel aastal on toimunud mitmeid maksumuudatusi ning ka 2015. aastal ootavad meid mitmes valdkonnas olulised maksumuudatused.

Muudatusi on tegelikult oluliselt rohkem, kuid peatume siinkohal vaid olulisematel.

Maksukorralduse seadus

Maksusumma tagastamine maksukohustuslasele toimub alates 2014. aasta augustist 60 päeva jooksul, senise 30 päeva asemel. Teisisõnu pikendati tagastusnõude täitmise tähtaega 30 päeva võrra.

Käibemaksuseadus

 1. Alates 2014. aasta augustist muudeti käibemaksuseaduses tagastusnõude kontrollimise tähtaega. Maksuhaldur võib nüüd käibemaksutagastust kontrollides pikendada tagastustähtaega kuni 60 päeva, senise 90 asemel. Ehk kui maksukorralduse seaduses pikendati üldist tagastustähtaega 30 päeva, siis käibemaksuseaduses vähendati maksimaalset tagastustähtaega 30 päeva.
 2. Alates 2014. aasta 1. novembrist tuleb käibemaksukohustuslasel hakata KMD lisal INF deklareerima kõiki arveid (või arvete summa tehingupartneri lõikes), mille summa on vähemalt 1000 eurot ilma käibemaksuta.
 3. Alates 2014. aasta 1. detsembrist rakendub 50% sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang ettevõtluses kasutatavate sõiduautode ja sõiduautoga seotud kulutuste kohta. Ehk, siis kui seni saab sõiduautoga seotud kulutustelt maha arvata 100% sisendkäibemaksu, siis alates 1. detsembrist saab maha arvata üksnes 50%. Üksikud erandid välja arvata.
 4. Alates 1. jaanuarist 2015 hakkab kehtima uus kord elektrooniliselt osutatavate teenuste käibe tekkimise koha määramisel.

Tulumaksuseadus

 1. Alates 1. septembrist 2014
  1. kadus võimalus maksta maksuvabalt isikliku sõiduauto kompensatsiooni ilma arvestust pidamata 64 eurot kuus. Arvestust pidades saab hüvitada 30 senti kilomeetri kohta, kuni 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta.
 2. Alates 1. jaanuarist 2015:
  1. Tulumaksumäär on 20%.
  2. Maksuvaba tulu on 154 eurot kuus.
  3. Pensioni maksuvaba osa on 220 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad).
  4. Hakkavad kehtima uued TSD vormid.

Aktsiisid 1. jaanuarist 2015:

 1. Alkoholiaktsiis tõuseb 15%.
 2. Kaotatakse aktsiisivabastus kalalaevadele.
 3. Keelatakse eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli kasutamine raudtee- ja meretranspordil.

Sotsiaalmaks

Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 355 eurot (2014. aastal kehtinud 320 euro asemel), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 117,15 eurot kuus.

Töötuskindlustusmaksed

 • Töötaja 1,6% (2014 oli 2%)
 • Tööandja 0,8% (2014 oli 1%)

Maksumuudatustest räägime pikemalt Grant Thornton Rimessi korraldataval seminaril 10. detsembril, kus tulevad käsitlemisele järgmised teemad:

 1. Maksukorralduse seaduses toimunud või kohe toimuvad muudatused.
 2. Tulumaksuseaduses toimunud või kohe toimuvad muudatused.
 3. Käibemaksuseaduses toimunud või kohe toimuvad muudatused.
 4. Tulu- ja käibedeklaratsioonide muudatused. Praktilised näpunäited.