article banner
Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruande koostamine ja muutunud nõuded

Autorid: Terje Tampere, Aleksandra Anissimova

Taas on kätte jõudnud aeg valmistuda ettevõtte majandusaasta aruande koostamiseks.
Eeldusel, et ettevõtte majandusaasta kestab 01.01.–31.12.2016, on aruande äriregistrile esitamise tähtaeg 30.06.2017.

Toome lühidalt välja aastaaruande koostamise etapid ning  majandusaasta aruande koostamisel muutunud nõuded.

Majandusaasta aruande koostamise protsess ja esitamise etapid

Majandusaasta aruande koostamist ei tasu kindlasti jätta viimaseks hetkeks, vaid selle tegemisega tasub alustada juba aasta alguses. Soovitame koos oma raamatupidajaga läbi mõelda majandusaasta aruande koostamise ajakava, et vajalikud tegevused ja kontrollprotseduurid oleksid õigeaegselt tehtud.

Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine hõlmab järgmisi tegevusi:

  • raamatupidamise aastaaruande koostamine
  • tegevusaruande koostamine (kui nõutud)
  • majandusaasta aruande heakskiitmine
  • audiitorkontroll (kui see on seadusega ette nähtud või kui juhtkond soovib audiitorkontrolli)
  • äriühingute puhul majandusaasta kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepaneku koostamine
  • majandusaasta aruande esitamine kinnitamiseks

Majandusaasta aruande koostamine sõltub ettevõtja suurusest

1. jaanuaril 2016 hakkasid kehtima raamatupidamise seaduse muudatused. Muudatuste aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/34/EL, mis näeb ette nõuded majandusaasta aastaaruandes kajastatavale informatsioonile ja aruande avalikustamisele. Uued nõuded kohaldatakse 2016. kalendriaastal algavate aastaaruannete kohta.
Esmakordselt on raamatupidamise seadusse sisse toodud mõisted mikroettevõtja,  väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja, suurettevõtja.

Ettevõtja kategooria

Liigitus

Majandusaasta aruande koostamine

Mikroettevõtja

Osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liige, müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot

Bilanss, kasumiaruanne + kuni 3 lisa

Väikeettevõtja

Äriühing, kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 000 000 eurot, müügitulu 8 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest

Bilanss, kasumiaruanne + kuni 9 lisa + tegevusaruanne

Keskmise suurusega ettevõtja

Äriühing, kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest

Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne + lisad + tegevusaruanne

Suurettevõtja

Äriühing, kelle näitajatest aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest

Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne + umbes 15 lisa + tegevusaruanne

Majandusaasta aruande koostamise ja avalikustamise muutunud nõuetest saate täpsemalt lugeda siit.

NB! Juhime tähelepanu sellele, et väikeettevõtjate aastaaruandes ei ole enam rahavoogude ega omakapitali muutuste aruannet. Kui väikeettevõtja soovib siiski saada samal kujul aruannet, mis varasemalt, tuleb see oma raamatupidajaga kooskõlastada ja äriregistris aruande sisestamisel valida väikeettevõtja asemel keskmise suurusega ettevõtja aruanne.

Kui Teil tekib küsimusi aastaaruande esitamise kohta, võtke palun ühendust Grant Thornton Balticu raamatupidamise osakonnaga e-posti aadressil info@ee.gt.com või telefonil 626 4500. Me aitame Teid hea meelega!