article banner
Konsolideerimine

Konsolideerimine ja Brexit

Peagi hakatakse koostama 2020. aasta majandusaasta aruandeid. Eesti ettevõtted, kelle emaettevõtjad asuvad Ühendkuningriigis, peavad Brexiti tõttu arvestama uute reeglitega.

Seoses sellega, et Ühendkuningriik on alates 1. jaanuarist 2021 Euroopa Liidu jaoks kolmas riik, ei saa Ühendkuningriikides asuvat emaettevõtjat enam pidada lepinguriigis registreeritud konsolideerivaks üksuseks raamatupidamise seaduse § 29 lg 5 ja 6 mõistes ja seaduses sätestatud erandeid ei saa konsolideerimisel rakendada.

Küll aga saavad Eestis asuvad konsolideerimisgruppi kuuluvad tütarettevõtjad, kelle konsolideeriv üksus asub Ühendkuningriikides, veidi ajapikendust. Nimelt võivad nad rakendada raamatupidamise seaduse § 29 lg 5 ja 6 sätestatud erandit 2020. aasta majandusaasta aruande koostamisel, kui tütarettevõtja majandusaasta lõpeb hiljemalt 31. detsembril 2020.

Teema kõnetab Teid?

Võtke meiega ühendust!