article banner
Käibemaksuseaduse muudatus

Sõiduauto omatarbe mõiste kaob

Autor: Tõnis Elling

1. detsembrist peaks jõustuma käibemaksuseaduse muudatus, millega kaob seadusest sõiduauto omatarbe mõiste. Kui sisendkäibemaksu mahaarvamist piiratakse, siis ei ole tarvidust ka eratarbimist käibemaksuga maksustada. Seega üldreegli järgi sõiduauto omatarbeks kasutamist ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil edaspidi käibemaksuga ei maksustata, selle asemel piiratakse sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust.

Ometi taksode ja õppesõiduautode puhul (KMS § 30 lg 4 punktid 3 ja 4) lubatakse sisendkäibemaksu sajaprotsendiliselt maha arvata ka juhul, kui autot kasutatakse peamiselt taksoveoks või õppesõiduks. Seega ei välistata nende sõiduautode kasutamist isiklikul ja ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil ja see kuulub jätkuvalt maksustamisele omatarbena. Nüüd tekib küsimus, mille alusel seda omatarvet siis maksustada, kui sellist mõistet ka enam seaduses pole. Rahandusministeeriumi ja maksuhalduri selgituste kohaselt tuleb sellisel juhul sõiduauto omatarvet maksustada nii nagu ükskõik millise muu kauba või teenuse omatarvet. See jääb maksumaksja enda otsustada. Teoreetiliselt peaks omatarbe maksustatav väärtus koosnema kõigist kuludest, mis on tehtud teenuse (erasõitudeks kasutada andmine) osutamiseks. Kuidas maksumaksja neid kulusid arvutab ja kuidas maksuhaldur seda pärast kontrollib, jääb ilmselt tulevikus toimuvate vaidluste objektiks.

Lähemalt saab käibemaksuseaduse muudatusest, mis puudutab sõiduauto ja sõiduautoga seonduvatelt kulutustelt sisendkäibemaksu mahaarvamist, lugeda siit