article banner
Käibemaks

Kas sina tead, kuhu käibemaks tasuda?

Autor: Tõnis Elling

Tähelepanu, võrguväljaannete ja -ajalehtede ning tarkvarateenuse pakkujad, pilveteenuse ja hasart- ning õnnemängude veebis korraldajad, samuti erinevate äppide allalaadimisvõimaluse pakkujad! 20. aprilliks tuli esimest korda pärast uue käibemaksuseaduse sätte jõustumist esitada MOSS erikorra alusel käibedeklaratsioon.

MOSS on Mini One Stop Shop ehk elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikord. Mäletatavasti jõustus 2015. aasta 1. jaanuarist käibemaksuseaduse muudatus, mille alusel tuleb digiteenuste (telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektroonselt osutatavad teenused) puhul käibemaks tasuda alati sinna liikmesriiki, kus asub teenuse tarbija. Seda ka füüsilisest isikust eratarbija korral. Kui telekommunikatsiooni- ja ringhäälinguteenused ei puuduta väga laia ettevõtjate ringi, siis elektroonselt osutatavate teenuste puhul tuleks kõigil maksumaksjatel korraks aeg maha võtta ja analüüsida, kas see muudatus ka neid võiks puudutada. Häda on selles, et MOSS süsteemi muudatus on jäänud kahe väga olulise käibemaksumuudatuse varju (1000 euroste arvete deklareerimine ja sõiduautode sisendkäibemaks) ja seetõttu ei ole paljud maksumaksjad endale veel teadvustanud, kas neil on vaja midagi hakata teistmoodi tegema või mitte.

Mis teenus see elektroonselt osutatav teenus õigupoolest on?

Elektroonsete teenuste mõiste alla lähevad eelkõige veebisaitide ja veebilehekülgede majutamine. Siia kuuluvad ettevõtjad, kes pakuvad kliendile näiteks kodulehekülje haldamise teenust või internetiaadressi majutamise teenust või pakuvad võimalust kasutada võrgupõhist andmebaasi (infootsing, krediidiinfo, võlainfo jne). Samuti erinevate arvutitarkvarade (sh raamatupidamisprogrammide ja viirusetõrjetarkvara) ja nende täienditele juurdepääsu tagamine ja täiendite allalaadimine veebis, lihtsamalt öeldes programmid ise ja programmide uuendused, mida on võimalik alla laadida.

Tähelepanelik tuleb olla ka võrguväljaannete ja  -ajakirjade pakkujatel, erinevate uudiste, liiklusteabe, ilmateate jne võrgu kaudu edastajatel. Väga levinud on tänapäeval võimalus oma pildid veebi üles laadida, et kolleegid, sõbrad ja tuttavad saaks neid vaadata ja vajadusel tellida. Ent ka selline nn (pilve)teenus hõlmab elektrooniliselt osutatavat teenust.

Klient teisest liikmesriigist ja käibemaks

Kui klient on teise liikmesriigi (era)isik, siis alates 1. jaanuarist 2015 tuleks selle teenuse eest tasuda käibemaks kliendi asukohariiki.

Nende ja paljude teiste valdkondade teenuste osutajad peaksid vaatama, kas ja kui palju nad on osutanud ja ka tulevikus osutavad teenust teise liikmesriigi eraisikust kliendile. Kas neil üldse on praeguseks ülevaade, millisest riigist klient teenust tellib? Kui teenust osutatakse Eesti kliendile, siis ei ole põhjust muretsemiseks. Kui aga on võimalus või ka kindel teadmine, et kliendiks võib olla teise liikmesriigi eraisik, siis alates 1. jaanuarist 2015 tuleks selle teenuse eest tasuda käibemaks kliendi asukohariiki. Selleks, et vältida kohustust igas kliendi asukoha liikmesriigis käibemaksukohustuslaseks registreerida, ongi võimalus kasutada MOSS erikorda.