Audiitorkogu ja rahandusministeeriumi koostöös sai valmis avaliku sektori üksustele mõeldud juhend audititeenuse hanke läbiviimiseks, kuid juhendist võivad abi saada ka erasektori ettevõtted, kes hankeid teevad.
Contents

Audiitorteenuseid peavad riigihankena tellima kõik avaliku sektori üksused, sh kohalikud omavalitsused, riigiasutused, riigi asutatud sihtasutused ja riigi osalusega äriühingud. Audiitorite teenuste hankimine erineb mõnevõrra klassikalistest teenuste ja asjade hankimisest, sest hanget koostades tuleb arvestada ka audiitortegevuse seaduse ning kutsetegevuse standarditega.

Selleks, et ühtlustada audiitorteenuse hankija ja pakkuja arusaamad, koostas Audiitorkogu koostöös rahandusministeeriumiga soovitusliku juhendi, mida audiitorteenuse riigihanget läbi viies silmas pidada. Juhend on mõeldud kasutamiseks eeskätt kohalikele omavalitsustele ja riigi osalusega äriühingutele, kuid see on kasulik ka kõigile teistele, kes puutuvad kokku audiitorteenuste tellimisega.

Lähemalt saab lugeda Audiitorkogu kodulehelt.

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.