Järjest rohkem raamatupidamise aastaaruandeid koostatakse kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega IFRS. Börsiettevõtted on kohustatud avalikustama ka vahearuanded kooskõlas IFRS-ga.

Grant Thorntoni värske vahearuande näidis koos kommentaaridega on koostatud kooskõlas kõikide viimaste IFRS-i muutustega ja on hea abimees IFRS vahearuannete koostamisel.