article banner
Isikuandmete kaitse määrus

Hakkasime pakkuma andmekaitseametniku teenust

Järgmise aasta maist kehtima hakkav isikuandmete kaitse üldmäärus seab paljudele organisatsioonidele kohustuse määrata andmekaitseametnik.

Ametnikule seatud kvalifikatsiooninõuded on Andmekaitse Inspektsiooni juhendi kohaselt väga kõrged – tegemist on eksperdi tasandil andmekaitsealaseid õigusakte ja tavasid tundva inimesega, kes tunneb ka infoturbe põhimõtteid ning sellega seotud tehnoloogiaid. Täpsemad nõuded on välja toodud inspektsiooni kodulehel, kust leiab ka infot selle kohta, millised organisatsioonid peavad andmekaitseametniku määrama.

Grant Thornton Baltic pakub võimalust andmekaitseametniku teenuse sisse ostmiseks. Meie teenus on loodud kooskõlas Euroopa Liidu juhendiga „Guidelines on Data Protection Officers“. Teenus on igakuise püsitasuga, mis on ettevõttele oluliselt soodsam, kui eksperdi värbamine oma meeskonda.

Teenus sisaldab:

  • Isikuandmete töötlemise vastavuse analüüsimist ja kontrollimist.
  • Isikuandmete töötlemise erinevate rakenduste ja väljundite kaardistamist.
  • Ettevõtte informeerimist, nõustamist ja soovituste andmist.
  • Intsidendi korral esmast suhtlemist Andmekaitse Inspektsiooniga.

Meie poole on pöördunud palju kliente, kes soovivad teada, kas konkreetsel ettevõttel peab alates 2018. aasta maist olema andmekaitsespetsialist ning kellel tuleb läbi viia mõjuhinnang. Seetõttu koostasime täiendava juhise

Kui Teil on täpsustavaid küsimusi, soovite saada hinnapakkumist või üldist informatsiooni uue isikuandmete kaitse üldmääruse kohta, siis palun pöörduge meie andmekaitseteenuste juhtivnõustaja Maili Torma poole e-posti aadressil Maili.Torma@ee.gt.com.

 

Tutvuge seotud teenustega:

  Digiteenused

Saatke oma päring