Mart Nõmper Grant Thornton Baltic
Majandustulemused

Möödunud hooaega kroonis edu

Grant Thornton Baltic OÜ jaoks oli 2021/2022 hooaeg Eestis väga edukas – meie käive kasvas möödunud majandusaastaga võrreldes 24%. Muljetavaldav kasv viis meid Äripäeva koostatud audiitorfirmade edetabelis teisele kohale.

2021/2022 majandusaastal oli Grant Thornton Balticu käive Eestis 6 miljonit eurot, sellest kolmandiku moodustasid audititeenused. Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 977 318 eurot.

Grant Thornton Balticu partner ja audiitorteenuste juht Mart Nõmper tõdes, et auditivaldkonnal läheb väga hästi ning kasvus on olnud oma roll sellel, et Grant Thornton Baltic on suutnud leida uusi turunišše. „Oleme hakanud auditeerima börsile pürgivate ettevõtete finantsaruandeid. Esimene pääsuke oli kinnisvaraarendaja Hepsor, kes otsustas aktsiad noteerida Tallinna börsi põhinimekirjas ja usaldas oma aruannete auditeerimise just Grant Thornton Balticule. Novembris 2021 toimunud Hepsori edukas börsidebüüt tõmbas meilegi tähelepanu ja aitas kaasa järgmiste sarnaste klientide leidmisele,“ kirjeldas Mart Nõmper.

Sellega aga uute turuniššide vallutamine ei piirdu. „Lisaks finantsaruannete auditeerimisele on peagi vaja auditeerida ka ettevõtete sotsiaalse jätkusuutlikkuse ja keskkonnaaruandeid. Suisa uus sektor on krüptoettevõtted, kelle finantsaruannete auditeerimise kohustus sätestati 2022. aastal seadusega. Nii et auditivaldkond õitseb,“ kinnitas Mart Nõmper.

Olemasolevate ja tulevaste klientide teenindamiseks on auditiosakond töötajaid juurde palganud, nii et võrreldes kolme aasta taguse ajaga on töötajate arv kasvanud kaks korda. Hoolimata sellest, et nii töömaht kui ka töötajate arv on tublisti kosunud, pole see vähendanud klientide ja töötajate rahulolu, mis kiire kasvu ajal vahel paratamatult võib juhtuda. Tänavu septembris tehti Grant Thornton Balticu töötajate pühendumusuuring, mille andmetel oli soovitusindeks 64% – see on ajaloo parim tulemus. Ka kliendirahulolu indeks on aegade kõrgeim – kümnest kliendist üheksa soovitab Grant Thornton Balticut teistelegi ja loomulikult soovib ka ise koostööd jätkata.

„Kasvamine on olnud võimalik tänu meie väga headele ja pühendunud töötajatele. See omakorda on toonud kaasa klientide rahulolu ja rahulolev klient soovitab meid jällegi oma tuttavatele. Nii et ma ei näe ühtegi põhjust, miks auditis samasugune kasv ei võiks jätkuda,“ sõnas Mart Nõmper.

Aastaid on Grant Thornton Balticu südameasi olnud ka Eesti audiitortegevuse arendamine, et audiitorite töö oleks veelgi tõhusam ja läbipaistvam. Selleks on aktiivselt osaletud Audiitorkogu töös. Grant Thornton Balticu juhtivpartner ja vandeaudiitor Mati Nõmmiste on olnud 1999. aastal asutatud Audiitorkogu eestvedaja nii juhatuse liikme, presidendi kui ka asepresidendi rollis. Aastal 2019, kui Nõmmiste Audiitorkogu juhatusest lahkus, valiti juhatusse Mart Nõmper, kes jätkab tööd ka 2022. aastal valitud järgmises juhatuse koosseisus. Ühtlasi valisid juhatuse liikmed Nõmperi 2022. aasta augustis Audiitorkogu asepresidendiks. Lisaks on Grant Thornton Balticu vandeaudiitorid oma panuse andnud ka audiitorkogu komisjonides ja töörühmades, näiteks on vandeaudiitor Janno Greenbaum metodoloogiakomisjoni liikmena hea seisnud auditimetodoloogia arendamise eest.

Kopeerige artikli tekst