article banner
Case study

Grant Thornton Baltic hindas Graanul Investi tehaseid Eestis, Lätis ja Leedus

2019. aasta sügisel pöördus Graanul Invest AS Grant Thornton Balticu poole eesmärgiga hinnata laenu tagatiseks oleva vara väärtust.

Graanul Invest OÜ on Euroopa suurim pelletitootja ning üks suurimaid taastuvenergia tootjaid Läänemere piirkonnas. Eestis on Graanul Invest OÜ üks suurimaid erametsaomanikke. Baltikumis kuulub kontserni 11 pelletitehast ning kuus soojuse ja elektri koostootmisjaama.

Grant Thornton Baltic hindas Graanul Invest OÜ vara, mis on Luminor Bank AS-i väljastatud laenu tagatiseks, st kinnistuid koos pelletitehaste ning koostootmisjaamadega Eestis, Lätis ja Leedus.

Hindamiseks kasutati tulumeetodit

Arvestades, et antud juhul moodustas hinnatav vara kogu tootmiseks vajaliku äriüksuse (kinnistud ja tehased), kasutati hindamiseks tulumeetodit.

Äriüksuste hindamiseks jagasid Grant Thorntoni nõustajad kontserni varad eraldiseisvateks äriüksusteks. Seejärel tegid Eesti ja Läti hindajad kõikides üksustes kohapealse ülevaatuse ning vestlesid tehaste juhtidega, et tutvuda tehaste seisukorraga. Iga äriüksuse puhul võeti arvesse konkreetse tehase/tootmisüksuse tehnilisi andmeid ja tootmisvõimekust, et leida konkreetse üksuse poolt loodav rahavoog. Kinnisvara ja vallasvara turuväärtuse leidmiseks eraldati äriüksuse rahavoost muude materiaalsete ja immateriaalsete varadega seotud rahavood (tööjõukulud, käibekapitali muutused ja ettevõtlusrisk).

Grant Thornton Balticu nõustamisteenuste meeskonda juhtisid Läti finants- ja hindamisteenuste juht Aleksandrs Vellers ja Läti juhtivpartner Dainis Tunsts. Suure panuse andsid meie finantsnõustajad ja hindajad Raimonds Dommers, Ants Ansper, Raili Ilves, Christopher Roosla, Liisa Gross ja Rain Roball.

 

Teie ettevõttel on käsil sarnased väljakutsed? Kasvame koos! 

Võtke meiega ühendust

Tutvuge lähemalt meie finantsnõustamise teenustega

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt Teie ettevõttest ning meie finantsnõustamise teenuste võimalustest.