article banner
E-residentsus

Erasektor kaasati e-residentsuse arendamisse

Terje Liiv Terje Liiv

Grant Thornton Baltic osaleb Teenusmajanduse Koja e-residentsuse töörühmas. Töörühma eesmärk on e-residentsuse küsimustes erinevate erasektori valdkondade vajaduste  kaardistamine ning  e-residentsuse programmi edasiseks arenguks vajalike muutuste .

Selleks, et e-residentsuse ambitsioonikad eesmärgid saavutada suudetaks, on riigi ja erasektori vaheline koostöö väga tähtis. Valitsuse moodustatud e-residentsuse programmi nõukogus seni erasektori esindajaid ei olnud, kuid projekti õnnestumiseks on vaja tugevat koostööpartnerit ning just seda Teenusmajanduse Koja e-residentsuse töörühm olla soovibki. Grant Thornton loodab, et töörühmas osalemine aitab meil ka oma klientide jaoks e-residentsuse potentsiaali maksimaalselt hästi ära kasutada.

E-residentsuse peamised sihtrühmad on teiste seas ka senised ja tulevased välisinvestorid ning nende asutatud ettevõtete välismaalastest töötajad, kes osalevad ettevõtete juhtorganites (juhatuses või nõukogus), välisspetsialistid ja -töötajad Eesti ettevõtetes, Eesti ettevõtete väliskliendid/partnerid. Seega suudab erasektori esindajatest koosnev töörühm e-residentuse programmi arenguteks kindlasti vajalikku sisendit anda.

E-residentsuse arengutega saab ennast kursis hoida siin.

Teenusmajanduse Koda on vabatahtlik teenusmajanduse ettevõtteid ühendav organisatsioon, kelle liikmeskonna moodustavad peamiselt edumeelsed IT-, tehnoloogia-, meditsiini-, finants-, õigus-, konsultatsiooni- ning loomevaldkonna ettevõtted.