Auditikalkulaator

Audit, ülevaatus või mitte kumbki?

Grant Thornton
Autor:
Grant Thornton
insight featured image
Contents

Praegu on õige aeg analüüsida ettevõtte käesoleva aasta majandustulemusi ja välja selgitada, kas 2021. aasta majandusaasta aruannet tuleb audiitoril lasta auditeerida või on vaja tellida ülevaatus.

Kuigi auditi ja ülevaatuse piirmäärasid tõsteti juba 2016. aastal ja sellega vabanesid paljud ettevõtted auditi- või ülevaatuskohustusest, on tänavu mitmetes sektorites ettevõtete käive, varade maht ja töötajate arv hoogsalt kasvanud ning audiitorkontroll seega taas päevakajaline. Aktuaalne on auditeerimine ka siis, kui ettevõte soovib pangast laenu saada – auditeeritud majandustulemused on üheks tingimuseks, et pank ettevõtte suurema laenusoovi üldse kaaluda võtab. Lisaks on auditit või ülevaatust vaja ettevõttele, kes plaanib aktsiaemissiooni reguleeritud väärtpaberiturul või Nasdaq First Northil.

Teada saamiseks, kas ettevõte on auditi- või ülevaatuskohuslane (kriteeriumid on müügitulu, varade maht ja töötajate arv), on mugav kasutada auditikalkulaatorit. Kalkulaatoris on vaja märkida ettevõtte müügitulu, varade mahu ja töötajate arvu vahemikud, ja seejärel saab teada, kas ettevõte peab seadusest tulenevalt tellima auditi, ülevaatuse või mitte kumbagi. Kui on vaja audit või ülevaatus teha, siis tasub juba praegu audiitor välja valida, sest kui hakata otsima uue aasta alguses, on kogenud ja headel audiitoritel tööplaanid juba täis.

Ka need ettevõtjad, kel seaduse järgi pole kohustust majandusaasta aruannet auditeerida, võiks mõelda, mida ettevõte auditist saab? Tegelikult üsna palju kasulikku: audiitor vaatab sõltumatu eksperdina majandusaasta aruande üle ja annab hinnangu, kas raamatupidamine ja arvestusprotsessid on kooskõlas regulatsioonidega. Kui midagi peaks vajama parandamist, annab audiitor sellest ettevõtte juhtkonnale teada, samuti saab audiitorilt soovitusi puuduste kõrvaldamiseks. See on oluline, et ettevõte oleks kaitstud pettuste ja väärkajastamiste eest! Audiitorkontrolli kõrval on olemas teine, väiksemat kindlust andev ja seega vähem mahukas alternatiiv: ülevaatus. See ei anna küll nii suurt kindlust kui audit, kuid on hea võimalus finantsaruandluse nõuetekohasuses veendumiseks.

Kokkuvõttes saab ettevõtte juhtkond audiitorilt väärtuslikku infot juhtimiseks, sh ettepanekuid arvestussüsteemi tõhustamiseks. Lisaks on auditeeritud aruanne ka omamoodi turundusmaterjal – märkusteta audit suurendab koostööpartnerite ja klientide usaldust.