article banner
Teenusmajanduse Koda

Grant Thornton Baltic aitab kaasa Eesti edukamaks muutmisele

rich text with image

Grant Thornton Balticu partner, vandeaudiitor Aivar Kangust valiti detsembris Teenusmajanduse Koja nõukogu liikmeks. Teenusmajanduse ettevõtteid ühendava koja visioon näeb ette riigi n-ö õhemaks muutmise osade praegu riigi pakutavate teenuste vabaturule suunamise teel. See peaks parandama Eesti inimeste elatustaset ja meie riigi edukust.

Grant Thornton Baltic on Teenusmajanduse Koja liige olnud selle algusaegadest peale, sest peab õhema riigi ideed õigeks. „Kui üks ettevõte sellest räägib, ei pöörata sellele eriti tähelepanu – ühiselt oleme paremini kuuldavad,“ põhjendas Aivar Kangust koja töös osalemist. „Usun, et Eestile ei ole vaja Põhjamaade sarnast sotsialismi, kus riik pakub monopoolselt mitmeid „tasuta“ teenuseid. See toob kaasa konkurentsi hääbumise ning teenuste kvaliteedi hoidmiseks peab riik järjest enam kulutama. Avaliku sektori suuremad kulud tähendavad aga erasektorile kõrgemaid makse,“ selgitas mh avaliku sektori vandeaudiitorina tegutsev Kangust.

Koja visioon näeb ette süsteemse lahenduse väljatöötamist, mis aitaks Eesti ühiskonnas ja majanduses üle minna infoühiskonna põhisele riigihaldusmudelile ja saavutada alltoodud eesmärgid:

  1. Hüvede ümberjagamine ja ühiskonna solidaarsus säilib, kuid toimib praegusest kordades efektiivsemalt ja paindlikumalt oluliselt väiksema administratiivaparaadiga.
  2. Eesti SKP ühe elaniku kohta aastas (per capita, PPP) kasvab kuni 1,5 korda. 
  3. Abi vajavate ühiskonnagruppide heaolu kasvab kuni 1,5 korda. 
  4. Lahkunud ligi 100 000 maksumaksjat tulevad märksa tõenäolisemalt tagasi. 
  5. Eesti uus infoühiskonna põhine riigihaldusmudel on vanale Euroopale eeskujuks ning rahvusvaheliselt turundatav edulugu.

Nende eesmärkide saavutamise ainus võimalik tee on anda otsustusõigus ehk raha teenuse vajajate ehk kodanike kätte. Tegemist on lihtsa sammuga, kuid teisalt paradigma muutusega, mille tulemusena muutuvad ka kõik teised protsessid. Kogemused teenusmajanduse erasektorist näitavad, et inimeste endi isiklik materiaalne vastutus ja seotus tulemusega toob kaasa väga palju säästlikkust.

Seega võiks Eestis luua internetipanga sarnase e-süsteemi, mille kaudu liiguks riigi kogutav maksuraha otse inimesele. Sihtotstarbelistele kasutuskontodele (hariduskonto, sotsiaalabikonto jne) laekuvad vajalikud toetused ja lõplik otsus, kas ja millist teenust vabaturult osta, jääb inimese teha. „Oleme seda ideed poliitikutele aastate jooksul tutvustanud, kuid peale meie ärakuulamise ei ole rohkem samme astutud. Loodame, et kui ühiskonnas sellest rohkem rääkima hakatakse, ei saa ka poliitikud kurdiks jääda. Selle nimel 2017. aasta detsembris valitud Teenusmajanduse Koja nõukogu liikmed koos koja juhatusega tööle hakkavadki,“ kirjeldas vastne nõukogu liige Aivar Kangust edasisi plaane.

Grant Thornton Baltic on üks juhtivaid auditeerimise, raamatupidamise ning maksu-, õigus-, finants- ja ärinõustamisteenuseid pakkuvaid ettevõtteid Baltikumis.

Teenusmajanduse Koda on vabatahtlik teenusmajanduse ettevõtteid ühendav organisatsioon, kelle liikmeskonna moodustavad peamiselt edumeelsed IT-, tehnoloogia-, meditsiini-, finants-, õigus-, konsultatsiooni ja loomevaldkonna ettevõtted.