article banner
Maksustamine

Omakapitali väljamakselt ei pea automaatselt tulumaksu maksma

Riigikohus otsustas, et deklareerimata omakapitali sissemaksete arvelt tehtud väljamaksed ei kuulu automaatselt maksustamisele tulumaksuga.

Seega asus riigikohus seisukohale, et omakapitalist tehtud väljamaksed ei too kaasa tulumaksukohustust, kui väljamaksed ei ületa sissemakseid ning maksumaksja suudab tõendada omakapitali sissemaksete tegemist (olgu siis kapitali sissemaksed deklareeritud või mitte).

Omakapitali sissemaksed tuleb deklareerida

Alates 2015. aasta jaanuarist on tulenevalt tulumaksuseadusest äriühingutel kohustus deklareerida omakapitali tehtud sissemaksed. Kõik enne 2015. aastat tehtud omakapitali sissemaksed pidi deklareerima 2015. aasta 10. veebruariks.

Kuna maksudeklaratsioone on võimalik tagasiulatuvalt muuta kolm aastat, oli viimane võimalus deklareerida enne 2015. aastat tehtud omakapitali sissemakseid 12. veebruaril 2018.

Seletuskiri seaduseelnõule, millega rakendati deklareerimise kohustus, selgitas, et maksukohustuslasel ei ole õigust teha tähtajaks deklareerimata omakapitali sissemaksete arvelt maksuvabasid väljamakseid.

Samuti oli maksuhaldur asunud selgele seisukohale, et juhul, kui omakapitali sissemakseid ei ole deklareeritud õigeks ajaks, ei ole õigust nende arvelt teha maksuvabasid väljamakseid.

Riigikohus polnud seadusandjaga päri

Riigikohus ei nõustunud seaduseelnõu seletuskirjas tooduga ega maksuhalduri lähenemisega. Riigikohus asus seisukohale, et omakapitali sissemaksete deklareerimise kohustus on eelkõige kontrolli hõlbustav meede ja deklareeritud või deklareerimata sissemaksed ei ole maksu määramise alus. Tulumaksu on õigus määrata juhul, kui äriühingu poolt tehtud omakapitali väljamaksed ületavad omakapitali tehtud sissemakseid, olgu sissemaksed deklareeritud või mitte.

Riigikohus täpsustas, et omakapitali sissemakseid kontrollitakse ja maks määratakse deklaratsioonide ja muude dokumentide alusel. Seega omakapitali sissemaksete deklareerimata jätmine ei too kohe kaasa maksukohustust, vaid kohustuse esitada maksuhaldurile täiendavaid dokumente, tõendamaks omakapitali sissemaksete tegemist.

Omakapitali sissemakse tõenditeks võivad olla näites pangamakse kinnitus, mitterahalise sissemakse korral vara üleandmise akt, raamatupidamise dokumendid ja poolte vahel sõlmitud lepingud.

Kui teil on teema kohta küsimusi, võtke palun ühendust Grant Thornton Balticu maksuspetsialistidega telefonil 626 0500 või e-posti aadressil info@ee.gt.com.

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt Teie ettevõttest ning meie maksunõustamise teenuste võimalustest.