article banner
Käibemaksuseaduse muudatus

Kas käibedeklaratsiooni lisa esitamiseks on kõik valmis?

Autor: Tõnis Elling

1. novembril 2014 jõustunud käibemaksuseaduse muudatus toob ettevõtjatele kohustuse hakata maksuametile deklareerima rohkem kui 1000 euro suuruseid arveid, tuleks juba praegu mõelda, kas ja kuidas muudatus teie ettevõtet mõjutab ning kas oleks vaja teha ettevalmistusi infotehnoloogilistes ja korralduslikes küsimustes.

Mida ja kes peavad esitama?

Tänavu 1. novembril jõustub käibemaksuseaduse muudatus, mille kohaselt peavad kõik käibemaksukohustuslased hakkama käibedeklaratsiooni (KMD) lisal INF deklareerima rohkem kui 1000 euro suuruseid arveid. Esmakordselt tuleb käibedeklaratsiooni lisa esitada käesoleva aasta 20. detsembriks.

Vastavalt seadusemuudatusele esitavad käibemaksukohustuslased ostjate ja müüjate lõikes arvete andmed, kui konkreetse tehingupartneri arve või arvete kogusumma on vähemalt 1000 eurot ilma käibemaksuta. See tähendab, et INF vormil tuleb deklareerida nii ostu- kui ka müügiarveid ja nende osas peetakse arvestust eraldi. Kui maksukohustuslane väljastab tehingupartnerile maksustamisperioodi jooksul kaks arvet, mis kumbki on 600 eurot, siis neid arveid tuleb INF vormil deklareerida, sest tehingupartneri arvestuses läheb summa üle 1000 euro. Kui aga väljastatakse ainult üks 600 euro suurune arve, siis INF vormi täitma ei pea, sest summa jääb alla 1000 euro. Kokkuvõttes tähendab see seda, et tehingupartnerite lõikes arvete kunstlik väiksena hoidmine deklareerimiskohustusest ei vabasta.

Kuidas andmeid Maksu- ja Tolliametile esitada?

Käibedeklaratsioon ja selle lisavorm tuleb esitada maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks. Seega esmakordselt esitatakse käibedeklaratsiooni lisa tänavu 20. detsembriks. Deklaratsiooni lisa esitatakse elektrooniliselt. Käibedeklaratsiooni lisa esitamiseks nähakse ette neli võimalust.

  •  masin-masin liides, st ettevõtja saadab vajalikud andmed otse raamatupidamisprogrammist;
  •  xml ja csv formaadis faili laadimine e-maksuametis/e-tollis;
  •  ekraanivormi täitmine e-maksuametis/e-tollis;
  •  paberkandjal esitamine. See on seadusemuudatuse järgi võimalik siis, kui isik on olnud käibemaksukohustuslane alla 12 kuu või kui käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse kuni viis arvet.

Millist tehnilist valmisolekut uuendus nõuab?

Maksu- ja Tolliamet on oma kodulehel välja toonud, et ettevõtted peavad uuendama oma käibemaksuarvestuseks kasutatavaid või käibemaksuarvestusega seotud finantssüsteeme. Üldjuhul ei pea ettevõtted, kes kasutavad vaid ühte süsteemi (kogu ettevõtte finantsarvestus toimub raamatupidamisprogrammis), olulisi muudatusi tegema. Tarvis on vaid kasutatavat versiooni uuendada. Raamatupidamisprogrammide tootjad lisavad oma programmidesse KMD INF-i genereerimise ja esitamise võimalused. Ettevõtted peavad oma programmitootjatega suheldes selgitama välja, kas seaduse täitmiseks vajalikud muudatused viiakse programmidesse tähtaegselt sisse.