Auditeerimis- ja nõustamisettevõte Grant Thornton Baltic OÜ omandas 15. veebruaril 2016 siseauditi teenust pakkuva ettevõtte Interna OÜ, mis on tuntud siseaudiitor.ee nime all. Selle sammuga tugevdab Grant Thornton Baltic oma võimekust nii era- kui ka avalikus sektoris siseauditi teenuse pakkumisel ning auditite läbiviimisel.

Grant Thornton Balticu juhtiv partner Mati Nõmmiste selgitas Interna omandamise põhjuseid: „Tunnetasime turul ja oma klientide hulgas nõudlust siseaudiitorite teenuste järele. Kindlasti on olulised ka selle valdkonna koolitused, mida Interna edukalt korraldas. Oma tooteportfelli analüüsides leidsime, et Interna teenused sobivad väga hästi meie olemasolevate teenustega ja nii me võtsimegi liitumise ette. Oleme kindlad, et sellest liidust võidavad kõik. Tegu on kasvava teenustevaldkonnaga. Koos töötame paremini ja oleme tugevamad.“

Interna OÜ endine omanik ja nüüd Grant Thornton Balticu siseauditi valdkonna juht Siiri Antsmäe usub, et ettevõtte omaniku vahetus annab võimaluse pakkuda koos Grant Thornton Balticu spetsialistidega veelgi professionaalsemat ja laiahaardelisemat siseauditi teenust. „Lisaks on avanenud suurepärane võimalus pakkuda siseauditi teenuseid ka Grant Thorntoni kontserni siseselt ning teistes riikides,“ mainis ta.

Grant Thornton Baltic moodustas ettevõttes siseauditi osakonna, millesse kuuluvad neli CGAP ja üks CIA sertifikaadiga siseaudiitor. Pakutavate teenuste hulka kuuluvad:

  • vastavusauditid
  • tulemusauditid (sh ISO)
  • juhtimisauditid
  • riskide hindamine ja juhtimine
  • sisekontrollisüsteemide hindamine ja täiustamine
  • pettuse riskide tuvastamine ning huvide konflikti ennetamise nõustamine
  • finantsauditid
  • Euroopa Liidu projektide auditid
  • koolituste läbiviimine

1992. aastal asutatud Grant Thornton Baltic (toona Rimess OÜ) on üks juhtivaid auditeerimise, raamatupidamise ning maksu-, õigus-, finants- ja ärinõustamisteenuseid pakkuvaid ettevõtteid Baltikumis. Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevat ettevõtet juhivad kohalikud partnerid, mis tähendab, et tuntakse põhjalikult iga riigi ja turu eripärasid. 2012. aastal liituti rohkem kui 130 riigis esindatud ja enam kui 40 000 töötajaga Grant Thorntoni liikmesettevõtete võrgustikuga, mis loob ülemaailmsest koostöövõrgustikust tulenevaid eeliseid.

Interna OÜ asutati 2006. aastal ning ettevõte tegutses nime siseaudiitor.ee all. Tegemist on Eesti ainsa siseauditi teenusele orienteeritud ettevõttega. Siseaudiitor.ee on siseauditi teenuse pakkuja, sh ministeeriumidele, riigiasutustele, Euroopa Komisjonile ja erasektori ettevõtetele, sh Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvatele ettevõtetele. Oluline roll on Siseaudiitor.ee’l olnud ka siseaudiitorite koolitamisel, sest oldi ainus ainult siseaudiitoritele suunatud täienduskoolitusi pakkuv ettevõte Eestis.

Lisainfo:

Mati Nõmmiste, Grant Thornton Baltic OÜ juhtiv partner

E-post: mati.nommiste@ee.gt.com

Telefon: 626 4500

Siiri Antsmäe, Grant Thornton Baltic OÜ siseauditi valdkonna juht

E-post: siiri.antsmae@ee.gt.com

Telefon: 626 4500