banner image
Meie töötajad

Grant Thornton Balticu vandeaudiitorite pere täienes!

Meie auditi nooremjuht Bert Haabu sooritas 2022. aasta detsembris edukalt vandeaudiitori eksami ja sai vandeaudiitori kutse. Palju õnne, Bert!

Bert Haabu 350x350px.pngBert tuli Grant Thornton Balticusse auditi nooremkonsultandina tööle 2019. aastal. Ta on hea näide sellest, kuidas innukast õpipoisist areneb kogenud kolleegide toetusel kiiresti meister. Bert nentiski, et mitmeaastane töökogemus kogenud audiitorite käe all on olnud tema jaoks väga arendav. „Tänu töö mitmekesisusele on mul olnud võimalik õppida erinevates projektides paljudelt eri tausta ja kogemustega juhtidelt ning laiendada oma silmaringi, puutudes kokku mitmesugustes valdkondades tegutsevate ettevõtetega. Nüüd olen omakorda ise nooremate kolleegide koolitaja ja mul on väga hea meel õpitut teistele edasi anda.“

Kolleegid valisid Berdi aastal 2021 aasta auditikonsultandiks, põhjendades tema esiletõstmist niimoodi: „Bert on aasta jooksul kasvanud tublist assistendist tiimijuhiks, kes sütitab kolleege erinevates tegevustes ja projektides aktiivselt kaasa lööma. Ta sai ka uute auditiassistentide sisseelamise programmi juhiks ja meie värsketel kolleegidel on tema jaoks jagunud palju kiidusõnu.“

Aasta auditikonsultandi tiitli sai Bert ka 2022. aastal. Kolleegid tõid välja, et Berdi pühendumus on märkimisväärne ja Bert lõi omamoodi rekordi, sooritades rekordiliselt lühikese aja jooksul kõik vandeaudiitori eksami moodulid.

Bert on vandeaudiitori töös endale eesmärgiks seadnud pideva erialase arengu. 2023. aastal tõusis Bert ametiredelil nooremjuhi positsioonile, kus ta pühendub nii nooremate kolleegide juhtimisele ja juhendamisele kui ka klientide kvaliteetsele teenindamisele.

Kopeerige artikli tekst