banner image
Audit

Mart Nõmper taas Audiitorkogu juhatuses

Meil on suur rõõm teatada, et Grant Thornton Balticu partner ja vandeaudiitor Mart Nõmper valiti Audiitorkogu kuueliikmelisse juhatusse.

Mart Nõmperi jaoks ei ole Audiitorkogu juhatuse liikme roll uus – ta oli juhatuse liige ka eelmises, 2019–2022 töötanud koosseisus. Nõmper tõi välja mitu põhjust, miks ta pingelise audiitoritöö kõrvalt ka audiitorite kutseühenduses aktiivselt kaasa lööb. „Ühiskonna ja seadusandja ootused audiitorile peavad olema selged ning arvesse võtma, mida audiitor saab ja mida ei saa teha lähtuvalt meie kutsetegevuse standarditest. Sellest avalikkust teavitades saame paremini täita meile seatud ootusi ja kutseala reputatsioon tõuseb ühiskonnas.“

Teiseks tõi Nõmper välja, et audiitoritel on seoses uute arengutega arvestusvaldkonnas oluline ajaga kaasas käia ning nende ampluaa peab laienema. „Audiitorid peavad muutuma pelgalt raamatupidamisinfo õigsuse asjus kindluse andjatest hoopis rohkemale infole kindluse andjateks. Tulevikus peetakse täpset arvestust keskkonna-, ühiskonna- ja juhtimismõjude (ESG) üle, mille õigsuse kohta peavad audiitorid olema valmis kindlustunnet andma. See muudab meie kutse olulisemaks ja atraktiivsemaks ka uuele põlvkonnale,“ leidis Nõmper.

Grant Thornton Balticu partner ja audiitorteenuste valdkonna juht Mart Nõmper on aastast 2001 vandeaudiitor. Lisaks on ta avaliku sektori vandeaudiitor, riiklikult tunnustatud kohtuekspert ja Rootsi Kaubanduskoda Eestis MTÜ nõukogu liige.

Audiitorkogu loodi 1999. aastal avalik-õigusliku juriidilise isikuna, mille liikmed on kõik Eestis vandeaudiitori kutset omavad vandeaudiitorid (344 spetsialisti) ja kõik tegevusloaga audiitorettevõtjad (137 juriidilist isikut).

Tellige meie uudiskiri

Et olla kursis majanduses toimuvaga, saada õigeaegselt infot seadusemuudatustest ja olulisematest arengusuundadest meie teenustevaldkonnas, tellige meie uudiskiri.

Kopeerige artikli tekst