banner image
Meie uudised

Audiitorfirmad panid seljad kokku ning jagasid kogemusi Tartu Ülikoolis

Eesti suuremate audiitorfirmade (BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG ja PwC) eksperdid aitasid esmakordselt Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas läbi viia õppeainet „Riskide juhtimine“.

Aine eesmärgiks on koostöös audiitor- ja nõustamisfirmadega anda õppijatele süsteemne ja praktiline ülevaade riskijuhtimise valdkondadest. Õppeaine läbiviimist aitas koordineerida Audiitorkogu ning kõik loengud on salvestusena tellitavad ka vandeaudiitoritele ja audiitorfirmade töötajatele.

Riskide juhtimine - lektorid - Foto-Audiitorkogu
Riskide juhtimine - lektorid - Foto-Audiitorkogu

Kursuse jooksul kuulsid üliõpilased valdkonna ekspertidelt arvestussüsteemi korraldamisest ja andmete avalikustamisest, küberriskidest, piiriülese tegevuse juriidilistest riskidest, rahvusvahelisest talendisõjast ja rohepöördest, sotsiaalsete riskide juhtimisest ja aruandlusest. Fookuses olid riskide tuvastamise ning maandamise võimalused.

„Audiitorkogul oli suur rõõm erinevad osapooled nii edukalt kokku tuua. Audiitorfirmades töötavad vaieldamatult valdkonna parimad eksperdid, kes on alati valmis pealekasvu haridusse panustama. Tudengite huvi kursuse vastu oli suur ning tagasiside tõestab, et ka üliõpilased nägid väärtust oma ala ekspertide käe alla õppimisest,“ selgitab Audiitorkogu president Märt-Martin Arengu tausta. 

„Võtsime riski ja koostasime õppeaine, kus astus üles kümme lektorit-praktikut. Nagu näitab ka õppijate positiivne tagasiside, võeti ülikooli poolt riskijuhtimise baasteooriaga raamistatud ja praktikute kogemustele üles ehitatud kursus hästi vastu. Eeskätt kiideti lektorite asjatundlikkust ja põnevaid teemakäsitlusi. Kindlasti tahame koostööd Audiitorkogu ja audiitorfirmadega jätkata,“ võtab kokku saadud kogemuse kaasaegse finantsjuhtimise magistriprogrammi ja andmepõhise riskijuhtimise mikrokraadi programmi juht, Tartu Ülikooli kaasprofessor Ülle Pärl. 

Õppeaine „Riskide juhtimine“ kuulub majandusteaduskonna rahanduse ja majandusarvestuse õppetooli alla, kuid oli registreerumiseks avatud Tartu Ülikooli kõigi õppeastmete tudengitele. 2022/2023 sügissemestril koosnes kursus kümnest loeng-seminarist, kus lektoriteks olid Alice Ligi ja Erki Mägi (PwC Estonia); Andres Soosalu, Elina Vahi ja Urmas Kukk (KPMG Baltics); Kai Paalberg ja Tarmo Rahkama (Grant Thornton Baltic); Ranno Tingas (EY Eesti); Iren Lipre ja Kaie Maennel (Deloitte Estonia) ning Karin Luiga (BDO Eesti).

Kopeerige artikli tekst