Seetõttu, et Maksu- ja Tolliamet kavatseb ettevõtete jaoks aruannete ja deklaratsioonide esitamise automatiseerida ning väikeettevõtetele lihtsustub majandusaasta aruande koostamine, koondab Grant Thornton Baltic alates 1. juulist 2016 kõik raamatupidajad, kes osutavad klientidele raamatupidamisteenust.

Selle muudatusega loodab Grant Thornton Baltic astuda sammu tulevikku ning kohandada oma teenust vastavalt turu trendidele. Muudatuste kasuks räägib ka asjaolu, et raamatupidamistoimingud on muutunud järjest lihtsamaks ja on jõukohased kõigile matemaatika algtõdedest aru saavatele inimestele. Seega peaksid Grant Thornton Balticu senised kliendid ise hõlpsasti raamatupidamisega hakkama saama.

Nende klientide aitamiseks, kes siiski abi vajavad, värbab Grant Thornton Baltic 25 kõrgetasemelist konsultanti, kes hakkavad konsulteerima kõiki ettevõtjaid, kes teevad ise oma raamatupidamist ja vajavad abi erinevate aruannete esitamisel.

Spetsialistide värbamiseks kasutatakse sihtotsingut ning edukal kandidaadil tuleb konkursil läbida kuus vooru. Lisaks bilansikannete tegemise oskuse tõendamisele peab kandidaat keskmisest paremaid tulemusi saavutama ka Cooperi testis, IQ testis ja värvitaju testis.

Selleks, et oma teenust veelgi kliendisõbralikumaks muuta, loome ka 24/7 avatud kõnekeskuse. Olles osa globaalsest Grant Thorntoni kontsernist, vastab ka meie kõnekeskus globaalsetele standarditele ning asub kulude optimeerimiseks Indias. Klientide teenindamine toimub loomulikult kvaliteetses inglise keeles.

Oleme veendunud, et esimesena suuri samme astudes suudame ajaga kaasas käia. Meie moto on aidata inimestel ja organisatsioonidel kasvada ja ise eeskuju näidates kasvame ise ning kasvavad kliendid.