banner image
Meie uudised

Asjatundlik teenindus läheb meie klientidele korda

Grant Thornton Balticu kliendid nii Eestis, Lätis kui ka Leedus on aastate jooksul olulisimaks pidanud meie asjatundlikku ja personaalselt teenindust ning laia teenuste valikut, selgus viimaste kliendiuuringute kokkuvõttest.

Klientide soovide ja vajaduste tundmine ning heade kliendisuhete hoidmine on teenindusorganisatsiooni jaoks esmatähtis. Nii ka meile Grant Thornton Balticus. Meile on väga oluline teada, mida kliendid meie raamatupidamis-, auditi- ja nõustamisteenuste puhul hindavad ja kuidas saaksime edaspidi veelgi paremat teenust pakkuda. Klientide arvamuste ja ettepanekute teada saamiseks teeme juba neljandat aastat koostöös TNS Emoriga veebipõhist klientide tagasiside uuringut

Klientide tagasiside põhjalikumaks analüüsimiseks tegime tänavu viimaste aastate tagasiside põhjal ka kliendisuhte tugevuse analüüsi ehk TRI*M Indexi. Meie suureks rõõmuks on Grant Thornton Balticu TRI*M Indexi väärtus tublisti üle keskmise – Eestis, Lätis ja Leedus on see viimasel kolmel aastal olnud vahemikus 76-81 palli (maksimumväärtus on 100 palli, kui indeks on üle 50 palli, loetakse seda heaks tulemuseks). Seejuures olid 2015. aasta küsitluse põhjal kõige rahulolevamad meie Eesti kliendid.

Kolme riigi tulemuste kokkuvõttes andsid kliendid kõrgeimad hinnangud Grant Thornton Balticu laiale teenuste valikule – raamatupidamise, auditi, nõustamise jpt teenused saab ühest kohast – ning professionaalsele teenindusele. Meie teenindust peetakse personaalseks ja meeldivaks, hinnatakse ka meie lubadustest ja tähtaegadest kinni pidamist ja sujuvat suhtlemist.

Eriti rõõmustav on meie jaoks see, et üle kolmveerandi klientidest soovitaksid meid hea meelega ka oma kolleegidele või koostööpartneritele.

Loomulikult on igal ettevõttel teenuste pakkumisel ka aspekte, mis vajavad edasiarendamist või parandamist. Klientide tagasiside kinnitas meie hinnangut, et peame senisest enam tähelepanu pöörama kliendi äri puudutavate uute ideede ja arengusuundade välja pakkumisele ning auditi, nõustamis- ja raamatupidamisteenuse kohandamisele just konkreetse kliendi vajadustest lähtuvaks.

Täname kõiki oma kliente toreda koostöö ja lojaalsuse eest! Ilma Teieta poleks meid.

Kopeerige artikli tekst