article banner
Pöördkäibemaks

Tähelepanu, metallitoodete müüjad!

Autor: Sander Adamson

Alates 1. jaanuarist 2017 hakatakse rakendama riigisisest pöördkäibemaksu kindlatele metallitoodetele, kui Eesti maksukohustuslane võõrandab neid metallitooteid teisele Eesti käibemaksukohustuslasele. Äriühingutel, mis tegelevad metallitoodete müügiga, on viimane aeg üle vaadata ja klassifitseerida enda müüdavad tooted ning täpsustada, kas raamatupidamise süsteemid võimaldavad pöördkäibemaksu rakendamist.

Pöördkäibemaksu rakendatakse metallitoodetele, mida klassifitseeritakse järgmiste KN-koodide alla:

 • 7208–7220 (välja arvatud keevitustraat ja keevitusvardad)
 • 7222
 • 7225
 • 7226
 • 7228 (välja arvatud keevitusvardad)
 • 73011000
 • 730300–7306
 • 73081000
 • 73082000
 • 73121061
 • 73121069
 • 731420
 • 73143900

Pöördkäibemaksu rakendatakse ainult kahe käibemaksukohustuslase vahel toimunud tehingule. Pöördkäibemaksu rakendamine tähendab, et müüjale tasutakse arve alusel netosumma, müüjal ei ole kohustust arvestada väljundkäibemaksu ning ostja arvestab nii väljund- kui ka sisendkäibemaksu. Metallitoodete müümisel isikutele, kes ei ole käibemaksukohustuslasena Eestis registreeritud, maksustatakse tehing tavakorras.

Äriühingud, kes kauplevad väheselgi määral eelnevalt nimetatud metallitoodetega, peavad 1. jaanuarist 2017 eristama müüki, millele rakendub pöördkäibemaks ning millele mitte. Esmalt tuleks täpselt klassifitseerida müüdavad tooted ning täpsustada, kas muudatus üldse mõjutab äritegevust või mitte, ning kui mõjutab, siis mil määral.