article banner
Koolitus 2016

Rekordarv koolitusi raamatupidajale ja siseaudiitorile

Sel sügisel korraldab Grant Thornton Baltic oma ajaloo mahukaima koolituste seeria. Septembrist detsembri alguseni teevad meie töötajad 14 raamatupidajatele, finantsjuhtidele, kvaliteedijuhtidele, siseaudiitoritele jt suunatud koolitust. Seejuures on paljud koolitused mõeldud just siseaudiitoritele, sest Grant Thornton Baltic on Eesti suurim siseauditikoolituste pakkuja. Koolituskalendriga saate tutvuda siin.

Siseauditi koolituste peamine eesmärk on anda siseaudiitoritele kindlust auditi planeerimise, auditi toimingute läbiviimise, tööpaberite vormistamise ning auditi tulemuste esitlemise osas. Koolitusi teeme nii algajatele siseaudiitoritele, kes saavad ülevaate kogu siseauditi protsessist kui ka neile, kes juba mõnda aega praktiseerinud ja tahavad saada detailsemat infot. Samuti leiab meie koolituste seast sobivaid koolitusi ettevõtete töötajatele, kes vastutavad kvaliteedijuhtimissüsteemi eest, samuti on oodatud ISO siseaudiitorid ja ostujuhid.

CGAP ettevalmistuskursus

Sel aastal korraldame ilmselt viimast korda CGAP ettevalmistuskursuse, mis on suunatud neile siseaudiitoritele, kel on juba kutsealaseid kogemusi ning kes plaanivad eksamile minna. IIA muudab 2017. aastast CGAP eksami sisu. Seetõttu on veel kõigil soovijatel võimalik sel aastal eksamit teha tuttavas süsteemis ja koolitusmaterjalide baasil. Ettevalmistuskursuselt saab osaleja praktilist abi eksamiks valmistumiseks ning infot, kust ja kuidas õppida.

Pettuste ennetamine ja märkamine

Järjest enam leiab kajastamist pettuste teema. Pettuste tagajärjel on ettevõtted saanud olulist rahalist kahju, aga omanike väljavaated töötajatelt raha tagasi nõuda on tagasihoidlikud. Seda seetõttu, et vastutus ja ülesanded on töötajatele määratud kas liiga hägusalt või on töötaja volitused teadlikult väga laiad. Alanud sügishooajal viime läbi ostuvaldkonna riskide ja pettuste märkamise ning ennetamise teemalise koolituse. See on sobilik nii siseaudiitorile kui ka valdkonna spetsialistile, nt ostujuhile.

Inventuuri ABC

Kahel korral (Tallinnas ja Tartus) viime taas läbi inventuuri koolituse, mida Siseaudiitor.ee on korraldanud alates 2007. aastast koostöös Raamatupidaja.ee ja Äripäevaga. Koolitusel antakse ülevaade varade ja varude inventuuri puudutavatest õigusaktidest. Koolitust on sisekoolitusena tehtud ka paljudes avaliku sektori asutustes.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi hindamine

Novembris toimub koolitus kvaliteedijuhtimissüsteemidega seotud siseaudiitoritele. Paljudel erasektori ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel on kvaliteedijuhtimissüsteem, mille sertifitseerimise eelduseks on regulaarsete siseauditite läbiviimine. Tavaliselt on nende auditite läbiviijateks organisatsiooni töötajad, kes on mõne teise valdkonna spetsialistid ning on valmis panustama ka organisatsiooni kvaliteedijuhtimisse. Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskuseid organisatsioonides kvaliteedijuhtimissüsteemi hindamisi läbi viivatele töötajatele (siseaudiitoritele).

Krediidiandjate ja -vahendajate siseaudit

Samuti on novembris päevakajaline krediidiandjate ja -vahendajate siseaudiitori erikursus. Tegemist on uue teema ja uue koolitusega. Kuna krediidiandjate ja -vahendajate seadus lubab siseaudiitorina töötada ka teiste valdkondade inimestel, kellel siseaudiitori töökogemus puudub, kuid samas laieneb neilegi kohustus auditeid läbi viia IIA standardite järgi. Seadusest ja finantsinspektsiooni nõuetest ja ootustest tulenev siseaudiitori töö ulatus on aga äärmiselt lai ja keeruline ning paljuski ka alles välja kujunev. Koolitusel räägime, millised on esmased auditid ja kuidas neid läbi viia.

Riskide hindamine

Aasta viimaseks koolituseks on detsembris toimuv riskide hindamine IIA ja ISO 3001 standardi baasil ning tulemuste sidumine valitsemise hindamisega. Koolituse eesmärk on anda konkreetsete mudelite rakendamiseks vajalikud teadmised ja kogemused, et organisatsioonid saaksid uue aasta eelarvet ja tegevusplaane koostades hinnata ka majanduskeskkonnast, väliskeskkonna mõjudest ja ettevõtte sisemistest tegevustest tulenevaid riske, mis ohustavad eesmärkide saavutamist.

Koolituskalendrist leiate info ka koolituste kohta, mida viivad läbi meie töötajad teiste koostööpartnerite (Addenda, rmp.ee) juures.

Tutvuge meie koolituskalendriga ja registreeruge koolitusele!