article banner
IFRS

Muudatused IFRS standardites

Koostasime rahvusvaheliste finantsarvestuse standardite ja tõlgenduste kokkuvõtte, mis annab ülevaate olulisematest jõustunud IFRS standardite muudatustest, mis on avaldatud perioodil 01.12.2015–30.11.2016. 

Käesolev kokkuvõte on mõeldud finantsjuhtidele, et anda ülevaade olulisematest IFRS-i muudatustest, mis mõjutavad ettevõtete edaspidist finantsaruandlust.

Iga muudetud standardi kohta on esitatud lühike kokkuvõte arvestuspõhimõtte olulisematest punktidest. 

Standardite muudatustest mõjutab enamikku ettevõtteid IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (2018) ja IFRS 16 Leases (2019).