Ettevõtlus

Mis juhul on kasulik valida kalendriaastast erinev majandusaasta?

Mart Nõmper
Autor:
Kalender Grant Thornton Baltic
Contents

Majandusaasta aruanne tuleb registrile esitada kuue kuu jooksul alates majandusaasta lõpust. Registripidaja statistika kohaselt on 95% Eestis registreeritud ühingutest valinud oma majandusaastaks kalendriaasta.

Just nimelt valinud! Majandusaasta lõppu ei määra riik, seadus ega audiitor, vaid ettevõtja ise valib. Kusjuures majandusaasta lõpu valikus ei ole ainult 12 erinevat kuu lõppu, vaid majandusaasta algus ja lõpp võib jääda ka kalendrikuu sisse. Seega on valikus 365 erinevat majandusaasta lõppu. Mujalt maailmast võib leida veelgi huvitavamaid lahendusi, näiteks Apple Inc majandusaasta lõpuks on septembri viimane laupäev, mitte konkreetne kuupäev. Tõsi, Apple’i näide pole Eestis rakendatav, aga näitab nende läbimõeldud lähenemist majandusaasta lõpu valimisele.

Majandusaasta lõppegu ärihooaja lõpus

Ühingu majandusaasta peaks peegeldama ühingu äritegevuse tsüklit ja aasta lõpetamise toiminguid võiks teha ajal, mil tegevusmaht on kõige väiksem. Näiteks ettevõttel, millel on suured kaubavarud, on mõttekas viia majandusaasta lõpp ajale, kus varude jääk on minimaalne. See tähendab, et suured tehingud on tehtud, kaubad lähetatud, peamised kauba tagastused toimunud ja laovarud minimaalsed.

Nii on ka aruande koostamine lihtsam: varude inventuuriks kulub vähem aega, rääkimata asjaolust, et nii on lihtsam aruande tarbeks juhtkonna hinnanguid anda (reklamatsioonid, nõuete laekumise tõenäosus, varude allahindlus jne), sest valdav osa äritehingutest on hooaja lõpuga lõppenud. Maailma ühed suurimad ookeanitagused jaekaupmehed Target ja Walmart on valinud majandusaasta lõpuks just 31.01 kuupäeva.

Finantsaruandluse üks peamisi eesmärke on anda õige ja õiglane ülevaade ettevõtte majandustegevuse tulemusest ja seisust. Majandusaasta valikul tasub jälgida ka seda, et ühe ja sama äritegevuse tsükli ehk hooaja tulud ja kulud oleksid ühes ja samas majandusaastas. Kui hooaja ettevalmistavad kulud on ühes majandusaastas, aga nendelt teenitav tulu teises majandusaastas, siis on aruandeperioodi tulem moonutatud. Kalendriaastast erinev äritegevuse tsükkel on näiteks põllumajanduses, turismis, hariduses, aga ka nõustamisfirmadel, metsanduses jt.

Vaadake oma majandusaasta lõpu kuupäev üle!

Õigesti valitud majandusaasta aitab lihtsustada ka eelarvestamise protsessi. Võimalusel tasub hoida eelarvestamine ja uueks majandusaastaks plaanide tegemine äritegevuse madalhooajaks, selmet suurendada niigi suurt töökoormust kõrghooajal.

Asjaolu, et 95% turust vajab aastaaruande koostamist ning audititeenust ühel ja samal ajal, viib loomulikult sel perioodil koormuse ja nõudluse üles. Siinkohal esitangi üleskutse eelkõige finantsjuhtidele, aga laiemalt kõikidele ettevõtjatele: vaadake üle, kas teie majandusaasta lõpp 31.12 on ikka põhjendatud, ja kui pole, siis leidke enda ettevõttele sobilikum majandusaasta lõpp. See võimaldab raamatupidajate ja audiitorite koormust hajutada, teha paremat koostööd ning saada teenuse tellijana ka paremat hinda. 

Kuidas majandusaastat muuta?

Majandusaastat saab muuta igal ajal. Tasub vaid meeles pidada, et majandusaasta pikkus ei tohi ületada 18 kuud. Näiteks kui praegu on ettevõtte majandusaastaks kalendriaasta, aga soovitakse, et uus majandusaasta lõpp oleks 30.06, siis see rakendub täna muudatust tehes juba 2023. majandusaastale. Teisisõnu – 2023. majandusaastat on praegu võimalik pikendada maksimaalselt kuus kuud ehk kuni 30.06.2024. Sel juhul on äriregistrile majandusaasta aruande esitamise tähtaeg 31.12.2024.

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.