article banner
INF 14

Läheneb INF 14 I-III osa esitamise tähtaeg

Autor: Kaili Kallastu

Maksu- ja tolliametile esitatav deklaratsioon INF 14 koosneb mitmest osast ning nende esitamisele kehtivad erinevad tähtajad, millest esimene saabub juba 1. veebruaril.

INF 14 vormi osades I–III kajastatakse isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis, koolituskulud ja tervise edendamise kulud. Nimetatud osad täidetakse ja esitatakse maksu- ja tolliametile kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

Alates 2018. aastast lisandus vormi IV osa, milles kajastatakse seotud osapooltele antud laenud. Tulumaksuseaduse §-s 565 sätestatud laenude deklareerimise kohustus rakendub alates 2017. aasta 1. juulist antud laenu suhtes, samuti sellise laenu suhtes, mille puhul on alates 2017. aasta 1. juulist laenusummat suurendatud, laenu tagastamise tähtaega pikendatud või muid olulisi tingimusi muudetud. INF 14 IV osa täidetakse ja esitatakse kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks. 2019. aastal on seega IV osa esitamise tähtajad 20. jaanuar, 20. aprill, 20. juuli ja 20. oktoober.

Deklaratsioon täidetakse euro täpsusega.

Kui vajate abi deklaratsioonide koostamisel või esitamisel või kui teil peaks tekkima küsimusi, palun pöörduge Grant Thornton Baltic OÜ maksunõustajate poole e-posti aadressil tax@ee.gt.com või helistage telefonil 626 0500.

Tutvuge seotud teenustega:

Maksunõustamine