ET EN
Koolitused

Koolitused: isikuandmete kaitse

Siiri Antsmäe Siiri Antsmäe

Korraldame septembri teises pooles kaks koolitust, et tutvustada isikuandmete kaitse muutuvaid nõudeid ning juhendada organisatsioone, kuidas isikuandmete kaitse haldamine  nõuetega vastavusse viia. Koolitused on mõeldud nii siseaudiitoritele kui ka spetsialistidele.

Meie koolituskavasse kuuluvad septembrist järgmised koolitused:

Isikuandmete kaitse üldmääruse põhitõed, mille käigus tutvustame määruse põhimõtteid, määruse rakendamisel kajastatud väärtõlgendusi, nõudeid IT-süsteemide funktsionaalsustele, riskide hindamise läbiviimise loogikat ning kohustust määrata organisatsioonis või ettevõttes keegi töötajatest andmekaitse ametnikuks.

Isikuandmete kaitse üldmääruse vastavusauditi läbiviimine – kuidas ja mida hinnata siseaudiitorina? Koolituse käigus käsitleme määruse üldnõudeid ja põhimõtteid, määruse rakendamise väärtõlgendusi, nõudeid IT-süsteemide funktsionaalsustele, isikuandmete töötlemisega seotud IT-süsteemide funktsionaalsuse hindamise võimalusi, riskide hindamise läbiviimise loogikat. Samuti saavad kõik osalejad kontroll-lehe, mille alusel on lihtne hinnata määrusele vastavust.

Koolituste toimumise kuupäevad täpsustame lähiajal.