article banner
Koolitused

Koolitused: isikuandmete kaitse

Korraldame sügisel kaks koolitust, et tutvustada isikuandmete kaitse muutuvaid nõudeid ning juhendada organisatsioone, kuidas isikuandmete kaitse haldamine  nõuetega vastavusse viia. Koolitused on mõeldud nii siseaudiitoritele kui ka spetsialistidele.

Meie koolituskavasse kuuluvad järgmised koolitused:

24. oktoobril toimub koolitus "Isikuandmete üldmäärusele vastavuse auditeerimine siseaudiitorile". Koolituse käigus käsitleme määruse üldnõudeid ja põhimõtteid, määruse rakendamise väärtõlgendusi, nõudeid IT-süsteemide funktsionaalsustele, isikuandmete töötlemisega seotud IT-süsteemide funktsionaalsuse hindamise võimalusi, riskide hindamise läbiviimise loogikat. Samuti saavad kõik osalejad kontroll-lehe, mille alusel on lihtne hinnata määrusele vastavust.

25. oktoobril ja 23. novembril toimub koolitus "Uued nõuded isikuandmete kaitsele", mille käigus tutvustame määruse põhimõtteid, määruse rakendamisel kajastatud väärtõlgendusi, nõudeid IT-süsteemide funktsionaalsustele, riskide hindamise läbiviimise loogikat ning kohustust määrata organisatsioonis või ettevõttes keegi töötajatest andmekaitse ametnikuks.

Registreerimine koolitustele on avatud. Varasemaltele registreerujatele kehtivad soodushinnad.