article banner
E-residentsus

E-residentsuse esimene sünnipäev

Detsembri alguses täitus Eesti e-residentsuse programmil esimene aasta. E-residentsuse esimeseks sünnipäevaks on projektiga ühinenud üle 7000 inimese 119 riigist, mis ületab esialgset eesmärki enam kui kolmekordselt.

E-residentsus on maailmas esimene riigi poolt tagatud turvaline digitaalne isikutuvastus, mis annab välisriikides elavatele välismaalastele riigi elanikega sarnased võimalused riigi e-keskkonnas tegutsemiseks ja e-teenuste kasutamiseks. Selle võimaluse andmisega laiendab Eesti oma majandus- ja kultuuriruumi üle maailma.

Tänaseks kasutab üle 500 ettevõtja oma ettevõtte administreerimisel e-residentsust ja e-residendid on loonud 240 uut ettevõtet. Enam kui 21 000 potentsiaalset e-residenti on liitunud e-residentsuse uudiskirjaga.

Ka Grant Thornton Balticu kogemus näitab, et välismaised kliendid on viimase aasta jooksul tundnud aktiivset huvi e-residentsuse programmi vastu. Paljud kliendid, sealhulgas nii uued kui olemasolevad, on endale e-residendi isikutunnistuse taotlenud.

Möödunud aasta alguses kajastasime küll klientide probleeme e-residendi isikutunnistuse alusel toimingute tegemisel äriregistris, kuid tänaseks on kasutusmugavus paranenud ja loodame, et lähiajal jõutakse ka lõpliku lahenduseni, kus värske e-resident ei pea oma uue staatuse kasutama asumisel tegema ootamatuid lisatoiminguid.

E-residentsuse 1. sünnipäeva puhul toimus üritus, kus anti ülevaade esimese aasta statistikast, õnnestumistest ja tulevikuplaanidest, kus esinejate hulgas olid Taavi Rõivas (Eesti Vabariigi peaminister), Taavi Kotka (majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler) ja Kaspar Korjus (e-residentsuse programmi juht). Videot saab vaadata siin