Audiitorkontroll

Audiitorkogu tegi ettepanekuid äriregistri arendamiseks

Autor:
Mart Nõmper,
Audiitorkogu
insight featured image
Audiitorkogu juhatuse esindajad kohtusid veebruaris justiitsministeeriumi kantsleri Tõnis Saare ja asekantsler Viljar Peebuga äriregistri arendamise ja registriandmete nüüdisajastamise teemal.
Contents

Justiitsministeeriumi esindajad tutvustasid meile kavasolevaid arendusi. Esitasime ka oma ettepanekud äriregistri ettevõtjate ja ühingute andmetes vajalike muudatuste ja täienduste kohta. Juhatuse liige Mart Nõmper oli teinud suure töö ettepanekute ettevalmistamisel ja tutvustas neid justiitsministeeriumile.

Ettepanekud puudutasid eelkõige ettevõtete aruandluse, audiitorkontrolli jm esitatavate andmete esitamise kohustuse täitmist ja selle kajastamist.

  • Tegime ettepaneku kajastada audiitorkontrolli andmeid äriregistris täpsemalt. Näiteks võiks kajastada  3–5 viimase aasta andmeid.
  • Leidsime, et sõltuvalt audiitorkontrolli tulemusest võiks ühing olla märgistatud avalikes tasuta registriandmetes erinevalt, sõltuvalt sellest, milline oli viimane audiitori aruanne (modifitseerimata või modifitseeritud).
  • Märkisime, et audiitorkontrolli peab saama läbi viia ainult audiitor, kes on avalikes registriandmetes märgitud audiitoriks. Nimelt puudub praegu automaatne kontroll ettevõtte B-kaardil märgitud audiitorettevõtja ja ettevõtjaportaalis audiitoriks määratava ettevõtja kohta.
  • Esitasime ka muid ettepanekuid, mis käsitlesid ettevõtja majanduslikust olukorrast parema ülevaate saamist. Näiteks võiks äriregistris kuvada ettevõtja omakapitali summa ja töötajate arvu.
  • Selgitasime arutelul praeguseid ebakõlasid, mis on audiitoritel äriregistrist klientide andmete kättesaamisel. Olenevalt sellest, kas klient on valinud audiitorkontrolli tegijaks vandeaudiitori või audiitorettevõtja, on audiitoritel äriregistrist tasuta kättesaadavate andmete maht erinev. Leidsime, et andmete kättesaadavus tuleb ühtlustada, olenemata sellest, kas registris on audiitoriks märgitud vandeaudiitor või audiitorettevõtja.

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.