article banner
Õigusnõustamine

Äriseadustiku muudatus: osa väikseimaks nimiväärtuseks saab 1 sent

Autor: Brigitta Jõgi

Praegu kehtiva äriseadustiku kohaselt on osa väikseim nimiväärtus üks euro ning osa iga üks euro annab osanikule ühe hääle.

Alates 1. juulist 2020 muutub seadus selliselt, et osa väikseim nimiväärtus on ühe euro asemel üks sent, millest tulenevalt annab osakapitali iga üks sent osanikule ühe hääle.[1]

See tähendab, et juhul kui osaühingu osakapital on 2501 eurot ning see tahetakse võrdselt jagada neljaks, saab iga uue osa väärtuseks olla 625,25 eurot. Kehtiva seaduse kohaselt tuleks sellises olukorras viia läbi näiteks osakapitali vähendamine 2500 euroni ning iga osa nimiväärtus oleks 625 eurot.

Eelnevast tulenevalt saab tõdeda, et muudatusega nähakse ette suurem paindlikkus osade suuruse määramisel.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on muudatus vajalik eelkõige osaühingutele, kes soovivad oma töötajatele või juhtkonna liikmetele jagada osalusoptsioone või kaasata kapitali vahetusvõlakirjade või konverteeritavate laenude vormis. Osa väiksem nimiväärtus võimaldab osa omandajale väljastada täpse osa ning seda ei pea ümardama üles- või allapoole täisarvuni, nagu kehtiv seadus nõuab.[2]

Tähelepanu tuleb juhtida sellele, et muudatus puudutab vaid osaühinguid. Aktsiaseltsi puhul jääb aktsia väikseimaks nimiväärtuseks endiselt 10 senti.

[1] Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu. Arvutivõrgus kättesaadav siin.

[2] Äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu seletuskiri. Arvutivõrgus kättesaadav siin.

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt Teie ettevõttest ning meie õigusnõustamise teenuste võimalustest.