article banner
INF

1. veebruariks tuleb EMTA-le esitada INF 14

Autor: Kerttu Eiskop

Sel aastal on muutunud mitmete deklaratsioonide esitamise tähtajad. Esmaspäeval, 1. veebruaril on viimane aeg esitada Maksu- ja Tolliametile 2015. aastal töötajatele makstud isikliku sõiduauto kasutamise hüvitiste deklaratsioon INF 14.

Tasub teada, et INF 14 vormil tuleb käesoleval aastal deklareerida lisaks kalendriaasta jooksul makstud isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitisele ka info töötajatele tulumaksuvabade tasemekoolituste kulude hüvitamise kohta.

Lisaks tuleb inimese nõudmisel talle 1. veebruariks esitada vormid INF2–INF6, INF 16 ja TSM (residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend), TSM MR (mitteresidendile tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend) ja TSM LIF (lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete (tulumaksuga maksustatava intressi väljamaksed ja fondile makstavad üüri- või renditasud) ja kinnipeetud tulumaksu tõend).

Kui vajate abi deklaratsioonide koostamisel või esitamisel või kui teil peaks tekkima lisaküsimusi, palun pöörduge Grant Thornton Baltic OÜ maksunõustajate poole e-posti aadressil tax@ee.gt.com või helistage telefonil 626 4500.