Seminari eesmärk on selgitada päevakohaseid maksu- ja õigusalaseid teemasid ning juba jõustunud teemadel anda vastused küsimustele igapäevaolukordade lahendamiseks. Seminar on kasulik ettevõtete omanikele, juhtidele ja finantsteenistuse töötajatele.

Aeg: 23. oktoober 2018 kell 9.30–12.30

Koht: Grant Thornton Balticu uue kontori koolitusruumis Tallinnas, Pärnu mnt 22, (3. korrusel)

Hind: 99 € + km.

 

Seminari teemad:

1.   Isikuandmete kaitse üldmäärus viis kuud hiljem – mis on muutunud?

     - Millised on olnud peamised rakendusprobleemid? Milline on olnud Andmekaitse Inspektsiooni meelsus ja kui palju on kasvanud kaebuste arv? Millele peaksid mõtlema kõik ettevõtjad, et tagada jätkuv vastavus isikuandmete kaitse üldmäärusega?

2.   Rahapesu tõkestamine: üldised muudatused

    - 27.11.2017 jõustus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, mis tõi Eesti ettevõtetele kaasa uued nõuded, vanade nõuete täpsustused ja ühe täiesti uue kohustuse. Muutusid ka senikehtinud piirangud. Alates 27.11.2018 peavad ettevõtetel olema loodud riskihindamise metoodika ja mudel klientide lõikes ning sisekorrad (sealhulgas sisekontrolli süsteem).

3.   Tegelik kasusaaja

     - Alates 1. septembrist 2018 on kõigil Eesti äriühingutel kohustus esitada äriregistrile andmed tegeliku kasusaaja kohta. Andmed tuleb esitada hiljemalt 31.10.2018.

4.   Olulisemad maksukorralduse seaduse muudatused

     - uued andmekoosseisud töötamise registris

     - maksuvõlga puudutavad muudatused

     - maksuintressi puudutavad muudatused

     - maksusaladust sisaldava teabe avaldamine ja avalikustamine

     - maksukontrolli puudutavad muudatused

     - tegeliku ühingujuhi vastutus

     - muudatused e-teenustes

5.   Uued kuritarvituste vastased reeglid

     - Alates 1. jaanuarist 2019 planeeritakse tulumaksuseaduses rida muudatusi, mis tulenevad muu hulgas Euroopa Nõukogu direktiivist 2016/1164 (ATAD)

                 • üheks olulisemaks muudatuseks on uus kuritarvituste vastane säte, mis võimaldab maksuhalduril senisest märksa lihtsamalt ning erinevamatel juhtudel tehinguid ümber klassifitseerida või maksuarvestusest kõrvale jätta

                 • selgitame „ülejääva laenukasutuskulu“ maksustamise uusi põhimõtteid

Esinejad
Kristjan Järve Partner, Grant Thornton Balticu maksunõustamise valdkonna juht
Kristel Tiits Grant Thornton Balticu juhtiv õigusnõustaja
Allan Kubu Grant Thortnon Balticu õigusnõustaja
Maili Torma Grant Thornton Balticu andmekaitse teenuse juhtivnõustaja

Seminarile registreerumine:

Registreerimiseks palume saata e-kirja aadressil info@ee.gt.com või helistada telefonil 626 0500.

E-kirja teel registreerijatel palume kirja panna osaleja(te) nimi (nimed) ja e-posti aadress(id).

Registreeruda palume hiljemalt 21. oktoobril 2018.

Pärast registreerumist väljastatakse Teile arve, mis tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest meile teada vähemalt kaks tööpäeva enne koolituse toimumist e-posti aadressil info@ee.gt.com või telefonil 626 0500. Sel juhul tagastatakse laekunud osalustasu täies ulatuses või tühistatakse arve. Juhul, kui teatate samal päeval või ei teavita meid oma mitteosalemisest, raha ei tagastata ja pärast registreerumist väljastatud arve kuulub tasumisele.

KORRALDAJA
  • Grant Thornton Baltic OÜ, Pärnu maantee 22 (3. korrus), Tallinn 10141
  • Seminar toimub 23. oktoobril, kell 09.30-12.30.
Tel: 626 05 00 Contact: