Juhtkond vastutab sisekontrollisüsteemi loomise ja toimimise eest. Kas olete veendunud, et Teie organisatsiooni sisekontrollisüsteemid on asjakohased ja tõhusad? Kas organisatsiooni tegevus on läbipaistev nii Teile kui ka teie klientidele ja huvigruppidele? Kas ja kuidas oleks võimalik protsesse tõhustada, et pakkuda klientidele paremat teenust? Nendele küsimustele aitab vastuse leida siseaudiitor.

Hästi toimivad kontrollisüsteemid aitavad riske maandada ja eesmärke saavutada. Siseaudiitor annab kindlust juhatusele, nõukogule ja seeläbi omanikele, et organisatsioon toimib nii nagu peab. Lisaks nõustab siseaudiitor vajadusel nii juhatust kui ka organisatsiooni teisi liikmeid oma parimate teadmiste ja oskuste kohaselt väga erinevates valdkondades.

Tulge seminarile ja kuulake, kuidas siseaudit toimib ja millist lisandväärtust võiks sellest saada Teie organisatsioon! Ootame seminarile eelkõige ettevõtete juhte ja omanikke.

Seminaril räägime järgmistel teemadel:

  • Kes on siseaudiitor, kuidas ta erineb vandeaudiitorist ja sisekontrolörist.
  • Millistes organisatsioonides peab olema siseaudiitor ja millised on nõuded tema tegevusele.
  • Millal on mõistlik siseauditi teenus sisse osta ning millistel juhtudel võiks luua siseaudiitori ametikoha.
  • Kuidas saab siseaudiitor aidata vältida huvide konflikti ning pettuseid – teeme ülevaate siseaudiitori pakutavatest teenustest praktiliste näidete varal.
Esinejad
Kai Paalberg Riskijuhtimisteenuste osakonna juht, juhtiv siseaudiitor
Raili Ilves Kliendisuhete haldur ja finantsnõustaja

Registreeruge seminarile!

Osalemine on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!

Registreerumiseks palume saata e-kirja aadressil tartu@ee.gt.com või helistada telefonil 730 6900.

Registreeruda palume hiljemalt 14. mail 2019.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest teada vähemalt kaks tööpäeva enne seminari toimumist e-posti aadressil tartu@ee.gt.com või telefonil 730 6900. Siis saame vabanenud kohta pakkuda järgmistele soovijatele.

Grant Thornton Baltic
  • Riia 4, Tartu, II korrus
  • 16. mail 2019
  • Kell 10.00-12.00
  • Eelregistreerumisega!
Tel: 730 6900 Contact: